Entrevista a Xavier Grabuleda de KINGSPAN

Cicle d’entrevistes als nostres associats Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis Xavier Grabuleda La seguretat contra incendis ha de ser tractada pel sector com una disciplina holística real i no com a compartiments estancs que no es relacionen entre ells....

Entrevista a Jordi Herrera d’AB-AUCATEL

Cicle d’entrevistes als nostres associats Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis Jordi Herrera Un repte important, des del punt de vista de les Entitats d’Inspecció és aprofitar al màxim el recurs que oferim en l’àmbit del compliment normatiu i poder...

L’assemblea del CLÚSIC aprova la memòria econòmica i d’activitats de l’any més difícil

El passat divendres, 11 de juny de 2021, vint-i-quatre representants de les cinquanta empreses associades al CLÚSIC van reunir-se en assemblea per aprovar la memòria d’activitats i econòmica del 2020; l’any més difícil des de la constitució de l’associació. El 2020 ha...
Entrevista a Joan Josep Calvo de PIMEXA

Entrevista a Joan Josep Calvo de PIMEXA

Cicle d’entrevistes als nostres associats Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis Joan Josep Calvo És important l’esforç de tots per utilitzar les eines digitals que tenim, que són moltes i obertes a una visió digital. Automatitzar i digitalitzar processos...

Crònica Jornada ISO 9001 en el marc del RD 513/2017

Crònica Jornada ISO 9001 en el marc del RD 513/2017

Ahir, dijous, 18 de març de 2021, més de quaranta persones van participar a la jornada organitzada pel Clúster de Seguretat Contra Incendis (CLUSIC) sobre la certificació ISO 9001 en el marc del RD 513/2017. Arran de la publicació per part d’ENAC (Entidad Nacional de...

Entrevista a Rubén Rodríguez de PROSEGUR

Entrevista a Rubén Rodríguez de PROSEGUR

Cicle d’entrevistes als nostres associats Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis Rubén Rodríguez Seria molt positiu si fóssim capaços de assimilar-nos a altres mercats que són més àgils tant per regular noves solucions i equips per a la protecció contra...

Entrevista a Clemente Huerta d’IMPLASER

Entrevista a Clemente Huerta d’IMPLASER

Cicle d’entrevistes als nostres associats Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis Clemente Huerta Caldria disposar de plans formatius a tots els nivells, des de la formació professional a la universitat. És un sector important i necessita una formació...

Entrevista a Fernando Serrano d’SM ALCARRÀS

Entrevista a Fernando Serrano d’SM ALCARRÀS

Cicle d’entrevistes als nostres associats Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis Fernando Serrano És important aconseguir la màxima professionalització de totes les persones involucrades en el sector de PCI, començant per la direcció i acabant per...

Entrevista a Mariano de Leonardo de KOSMOS GROUP

Entrevista a Mariano de Leonardo de KOSMOS GROUP

Cicle d’entrevistes als nostres associats Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis Mariano de Leonardo Hem d’aconseguir la professionalització del sector, els usuaris han de tenir clar que el PCI salva vides i béns, i que els euros aplicats a les...