El passat dijous 23 de novembre de 2017 més de noranta persones van assistir a la presentació de la Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI): Aplicació, instal·lació i manteniment a la seu d’ENGINYERS BCN (Consell de Cent 365).

La jornada va començar amb la benvinguda de Miquel Darnés, degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona que va celebrarl’oportunitat de realitzar la jornada a la seva seu i va manifestar la voluntat de continuar treballant plegats en aspectes relacionats amb la seguretat contra incendis. A la taula de benvinguda l’acompanyava Pau Gavarró, president del Clúster de Seguretat Contra Incendis, que va posar de manifest que aquest és una entitat viva i en creixement, tant és així que any rere any van augmentant el nombre d’empreses associades i els grups de treball en actiu. Respecte a les empreses associades al CLÚSIC destaca la seva diversitat, empreses fabricants i instal·ladores de protecció activa, de protecció passiva, enginyeries, consultories, laboratoris d’assaig, empreses d’inspecció i control, etc. Respecte als grups de treball en destaca la transversalitat ja que estan oberts no només a les empreses, sinó també a representants de l’administració, col·legis professionals, universitats o associacions, cosa que permet arribar a conclusions i resultats d’ampli abast com es va poder veure al llarg de la jornada amb el resultat dels treballs realitzats pel Grup de Treball de Protecció Passiva.

BombersLa primera taula de ponents, moderada per Òscar Rosique, president de la Comissió de Seguretat Contra Incendis i Emergències d’ENGINYERS BCN, va comptar amb les intervencions de Joan Gallart i Albert González, responsable i tècnic, respectivament, del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat que van presentar l’SP 136 de Certificació d’instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra incendis.
De les seves intervencions destaca que ara, la seguretat de les instal·lacions de seguretat passiva ha millorat força gràcies a tres instruments importants: la Guia per a la validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis, l’SP 136 que serveix per tenir traçabilitat de què està instal·lat i qui ho fet i la Guia de bones pràctiques per a les instal·lacions de protecció passiva que estàvem presentant. Per ells, malgrat no ser un escenari complet, s’ha avançat força en els darrers anys.

Per González es detecta un canvi de mentalitat molt gran al veure empreses del sector d’incendis organitzant-se per fer les coses millor, establir propostes de millora del sistema, aplicar-se una autodisciplina i fer-la pública, per tal de millorar la seguretat en la instal·lació dels seus productes.

Guies

Després d’una pausa per fer un cafè i networking entre ponents i assistents, va començar la segona part de la jornada amb una primera taula amb diversos representants del GT de Protecció Passiva que van presentar la Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI): Aplicació, instal·lació i manteniment i van donar exemples de com aplicar-la.

Dolors Costa, coordinadora del GT de Protecció Passiva, va fer la primera intervenció i va posar de manifest la necessitat de les empreses de protecció passiva de tenir cert control per tal de garantir la seguretat d’aquesta mena d’instal·lacions. Aquesta necessitat va ser recollida i canalitzada en el CLÚSIC des del moment de la seva fundació i la primera via que es va explorar va ser el camí normatiu per tal d’establir un registre de les empreses instal·ladores de passiva. Es van fer grans avenços i es van aconseguir certs consensos en el marc del Fòrum de desenvolupament de la seguretat contra incendis en què hi participen representants del CLÚSIC i representants del Departament  d’Empresa i Coneixement (a través de la Subdirecció General de Seguretat Industrial de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial), del Departament d’Interior (a través del Servei de Prevenció de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments) i del Departament de Territori i Sostenibilitat (a través de la Direcció Operativa de Rehabilitació i Millora d’Habitatge). Fins i tot, va destacar, s’han fet arribar les motivacions per a que en el desplegament de la Llei 9/2014 de seguretat industrial, s’incorporin les condicions mínimes que han de complir les empreses instal·ladores de protecció passiva i que, aquestes, siguin incorporades en el RASIC (Registre d’agents de la seguretat industrial a Catalunya).
Taula_1

Malgrat tot, el camí normatiu és lent i, per això es va decidir realitzar la Guia de bones pràctiques per tal d’ampliar i complementar l’SP 136. La Guia de bones pràctiques, per tant, pretén ser un document per establir els paràmetres a seguir en el procés d’aplicació i instal·lació d’un sistema de protecció passiva i ajudar a implementar les bones pràctiques, en quant a controls i comprovacions, per assegurar la correcta instal·lació.

“Això no vol dir, de cap de les maneres, que oblidem la primera via, ja que la consideren òptima i necessària per garantir la qualitat i seguretat dels treballs de les empreses de protecció passiva.”

Seguidament es va centrar a presentar la Guia i com aquesta es connecta amb l’SP 136 a fi i efecte de demostrar documentalment que les instal·lacions de protecció passiva són segures.

Albert Pérez, director tècnic d’ALFATORRES, va entrar en el detall de com utilitzar la Guia en el cas de les portes tallafoc tenint en compte la UNE 23470-1. Seguidament Xènia López, Business Development Manager d’INTISI, va centrar la seva intervenció en les cortines, un altre element que també té en compte la UNE 23470.

Daniel Juscafresa, director tècnic d’Ignifugacions Generals, va parlar de les pintures reactives o ablatives i la protecció amb morters, donant referències de la norma UNE 48287 publicada recentment que marca un full de ruta de com s’han de fer les coses.

Finalment, Mercè Sánchez, Development and Technical Department Manager de Rockwool ens va exposar el cas dels conductes metàl·lics protegits amb les llanes minerals. El primer punt a tenir en compte és que no hi ha norma de referència i, per tant, han de basar-se en els assajos.

La taula va continuar amb un temps de col·loqui en què tots els assistents van poder formular els seus dubtes als ponents i van debatre àmpliament sobre alguns detalls de la Guia.

Taula_2

Per últim, es va fer una taula multidisciplinar amb diferents agents, en què, moderats per Jordi Sans, president de la Comissió de Seguretat del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i secretari del CLUSIC; Carles Vaccaro, cap de Gerència d’Infraestructures.cat; Xavier Díez en representació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona; Josep Gassiot, president del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i Elia Muns, directora tècnica PCI a EICON i membre del CLÚSIC, que han debatut l’oportunitat de la Guia i l’SP136 i com aquestes eines faciliten la gestió de la qualitat de les instal·lacions de protección passiva.

Després d’un últim debat amb els assistents, es va donar per finalitzat l’acte amb una sensació de gran complicitat entre agents que amb posicions molt distintes, però sota la perspectiva d’un objectiu comú: millorar la seguretat de les nostres instal·lacions contra incendis.