Avui, 25 de maig de 2016,  el Sr. Jon Michelana, director de CEPREVEN, i el Sr. Pau Gavarró, president del CLÚSIC han signat un conveni de col·laboració entre ambdues entitats per tal d’aprofundir la seva col·laboració per tal d’aconseguir objectius d’ampli abast com la sensibilització dels tècnics de seguretat o l’intercanvi d’informació i coneixement en els àmbits d’activitat de les dues associacions

Per aconseguir-ho, el conveni planteja la possibilitat de programar jornades i cursos de formació i perfeccionament en matèria de prevenció de riscos i seguretat contra incendis, a més d’oferir condicions especials de les publicacions tècniques.

CEPREVEN és una associació sense ànim de lucre, creada el 1975, que té com a finalitat fomentar, en matèria de prevenció, l’intercanvi d’informacions i experiències amb organismes, entitats i persones físiques, així com contribuir al perfeccionament, instrucció i capacitació de tots els actors involucrats en la prevenció i protecció de riscos mitjançant la promoció d’activitats de Formació, Comissions de Treball i edicions de publicacions especialitzades.