Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu

Empresa Experta

Bloc d'empreses

Bloc d'empresa

(fire) safety engineering
What does it mean?

Jordi Sans, director general d’MSConsultors i especialista en enginyeria de la seguretat, ens proposa aquest divertit i clarificador article sobre què és l’enginyeria de prevenció contra incendis, perdó, la fire safety engineering. ************************************ El dir[...]

Llegir més

Protecció passiva en cables i safates elèctriques

Aquest article realitzat per Dolors Costa Molins, directora tècnica de Plasfoc, S.A., justifica la importància de prestar l’atenció necessària a la seguretat en cables i safates elèctriques. Quan parlem de protecció passiva solem associar-ho a[...]

Llegir més

Rociadores de espuma de baja expansión en almacenes exteriores de líquidos inflamables

PREFIRE comença l’any amb un article sobre ruixadors d’espuma en magatzems exteriors. No us el perdeu! ***************************************************** Para el diseño de sistemas de protección contra incendios en almacenes exteriores apilados paletizados o in rack de líquidos combustibles[...]

Llegir més

Sobrepresión de escaleras de acuerdo a UNE 12101-6.

La importancia de la correcta selección de la clase de sistema y el control de nivel de sobrepresión Santos Bendicho Alonso, Ingeniero Industrial,  Director de Proyectos de SODECA i miembro de CEN TC191 SC1 WG[...]

Llegir més

Càlcul de la temperatura crítica en estructures d’acer

Quim Vilar, màster en Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering, organitzat per la UPC i el ISPC, és col·laborador del CLÚSIC; actualment treballa la consultoria de seguretat contra incendis del Laboratori del Foc, LGAI, Applus.[...]

Llegir més

Riesgos del fuego. ¿Por qué sectorizar?

Carlos Pérez de Hilti ens explica perquè és importants sectoritzar els edificis per a minimitzar els riscos del foc. ****************************** Cada 7 segundos se produce un incendio en algún lugar del mundo cobrándose el fuego[...]

Llegir més

La gestió en xarxa de la seguretat

Cristina Beltran, enginyera química, tècnica superior en prevenció de riscos laborals i tècnica competent en elaboració de plans d’autoprotecció, ens presenta aquest article reflexiu sobre la necessitat de treballar en xarxa una millor gestió de[...]

Llegir més

Los efectos del incendio en el exterior de edificios industriales

És el torn d’Efectis com a empresa experta que ens acosta al mètode Flumilog. LA EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE UN INCENDIO EN EL EXTERIOR DE LOS ALMACENES INDUSTRIALES. CÁLCULO DE LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD[...]

Llegir més

Conductes de control de fums resistents al foc

És el torn de SOLEXIN com a empresa experta del web del Clúster i proposa un article molt interessant sobre els conductes de control de fums. ***** Els conductes d’extracció de fums, tals com els[...]

Llegir més