Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu

Empresa Experta

Bloc d'empreses

Bloc d'empresa

Protecció passiva en cables i safates elèctriques

Aquest article realitzat per Dolors Costa Molins, directora tècnica de Plasfoc, S.A., justifica la importància de prestar l’atenció necessària a la seguretat en cables i safates elèctriques. Quan parlem de protecció passiva solem associar-ho a[...]

Llegir més

Sobrepresión de escaleras de acuerdo a UNE 12101-6.

La importancia de la correcta selección de la clase de sistema y el control de nivel de sobrepresión Santos Bendicho Alonso, Ingeniero Industrial,  Director de Proyectos de SODECA i miembro de CEN TC191 SC1 WG[...]

Llegir més

Càlcul de la temperatura crítica en estructures d’acer

Quim Vilar, màster en Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering, organitzat per la UPC i el ISPC, és col·laborador del CLÚSIC; actualment treballa la consultoria de seguretat contra incendis del Laboratori del Foc, LGAI, Applus.[...]

Llegir més

Riesgos del fuego. ¿Por qué sectorizar?

Carlos Pérez de Hilti ens explica perquè és importants sectoritzar els edificis per a minimitzar els riscos del foc. ****************************** Cada 7 segundos se produce un incendio en algún lugar del mundo cobrándose el fuego[...]

Llegir més

La gestió en xarxa de la seguretat

Cristina Beltran, enginyera química, tècnica superior en prevenció de riscos laborals i tècnica competent en elaboració de plans d’autoprotecció, ens presenta aquest article reflexiu sobre la necessitat de treballar en xarxa una millor gestió de[...]

Llegir més

Los efectos del incendio en el exterior de edificios industriales

És el torn d’Efectis com a empresa experta que ens acosta al mètode Flumilog. LA EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE UN INCENDIO EN EL EXTERIOR DE LOS ALMACENES INDUSTRIALES. CÁLCULO DE LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD[...]

Llegir més

Conductes de control de fums resistents al foc

És el torn de SOLEXIN com a empresa experta del web del Clúster i proposa un article molt interessant sobre els conductes de control de fums. ***** Els conductes d’extracció de fums, tals com els[...]

Llegir més

Novetats reglamentàries europees per al marcatge CE de productes de protecció contra el foc

L’ITeC signa aquest article sobre el marcatge CE en productes contra el foc. ****************************************************** Tal com s’explica a la Guia per a la validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis, elaborada pel[...]

Llegir més

Els morters projectats de protecció passiva contra el foc, una gran ajuda per a edificis en rehabilitació.

Daniel Juscafresa, d’Ignifugacions Generals, ens ofereix aquest interessant article sobre els morters i la seva utilitat en la rehabilitació **************************************************** En l’actualitat, en el mercat existeixen bàsicament dos tipus de morters projectats per a la[...]

Llegir més