Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu

Empresa Experta

Bloc d'empreses

Bloc d'empresa

Deflectors de vent en airejadors

Linealtec, empresa especialitzada en moviments lineals elèctrics, ens explica què són els deflectors de vent i per a què s’utilitzen. *********************************************   I.  Què són els deflectors de vent en airejadors de fums de coberta?[...]

Llegir més

Metodologia de control de protecció estructural

ADDIENT és una empresa certificadora que està associada al CLÚSIC i  ens ofereix el següent article. ***************************************************** Dins les actuacions de control que pot realitzar una empresa certificadora està el control documental i d’execució de[...]

Llegir més

Sectorització d’incendis amb classificació ” EI ” es pot substituir per classificació ” EW “?

Prefire ens ofereix un interessant article sobre una nova norma en sectorització. El DB-SI amb comentaris del Ministeri de Foment (versió Desembre de 2014) estableix que: Prestacions dels elements amb funció compartimentadora Quan es tracti[...]

Llegir més

Validació de sistemes de ventilació per impuls a aparcaments

Soler i Palau és l’empresa experta d’aquest mes a la web del CLÚSIC i ens ofereixen un complet article sobre la Validació de sistemes de ventilació per impuls. Segons les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació,[...]

Llegir més

Certificació de comportament al foc de productes i elements instal·lats

Comencem l’any amb un article signat pel Sr. Ramon Maria Altisent del Laboratori del Foc de Applus+ LGAI.  El passat dia 3 de novembre del 2015 el CLÚSIC va presentar formalment la guia per a la[...]

Llegir més

Manteniment de portes per a vianants amb funció de protecció contra incendis

Alfatorres presenta aquest interessant article sobre les portes tallafoc. És àmpliament coneguda la importància del manteniment en qualsevol dels nostres àmbits industrials tant des de el punt de vista de la maquinaria fabril com de[...]

Llegir més

El risc d’incendi i els plans d’autoprotecció

Peradejordi ens presenta aquest interessant article sobre el risc d’incendi i els plans d’autoprotecció.   En data 3 de març de 2015 es va publicar el Decret 30/2015, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i[...]

Llegir més

Causes de fallada en assaigs de cortines de foc en testar els criteris d’Integritat (E), Radiació (W) i Aïllament (I)

És el torn de COLT en aquest apartat d’empresa experta i ens parlen de les cortines tallafoc  i els seus assajos. Les cortines de foc són sistemes complexos i no convencionals de protecció contra incendis.[...]

Llegir més

“Plugholing” o nombre mínim de punts d’extracció de fums

PREFIRE ens presenta aquest article sobre el plugholing i la importància d’un càlcul adequat per a una bona extracció de fums. En la realització del càlcul del nombre d’exutoris o equips d’extracció forçada en un[...]

Llegir més