Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu

Empresa Experta

Bloc d'empreses

Bloc d'empresa

Riesgos del fuego. ¿Por qué sectorizar?

Carlos Pérez de Hilti ens explica perquè és importants sectoritzar els edificis per a minimitzar els riscos del foc. ****************************** Cada 7 segundos se produce un incendio en algún lugar del mundo cobrándose el fuego[...]

Llegir més

La gestió en xarxa de la seguretat

Cristina Beltran, enginyera química, tècnica superior en prevenció de riscos laborals i tècnica competent en elaboració de plans d’autoprotecció, ens presenta aquest article reflexiu sobre la necessitat de treballar en xarxa una millor gestió de[...]

Llegir més

Los efectos del incendio en el exterior de edificios industriales

És el torn d’Efectis com a empresa experta que ens acosta al mètode Flumilog. LA EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE UN INCENDIO EN EL EXTERIOR DE LOS ALMACENES INDUSTRIALES. CÁLCULO DE LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD[...]

Llegir més

Conductes de control de fums resistents al foc

És el torn de SOLEXIN com a empresa experta del web del Clúster i proposa un article molt interessant sobre els conductes de control de fums. ***** Els conductes d’extracció de fums, tals com els[...]

Llegir més

Novetats reglamentàries europees per al marcatge CE de productes de protecció contra el foc

L’ITeC signa aquest article sobre el marcatge CE en productes contra el foc. ****************************************************** Tal com s’explica a la Guia per a la validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis, elaborada pel[...]

Llegir més

Els morters projectats de protecció passiva contra el foc, una gran ajuda per a edificis en rehabilitació.

Daniel Juscafresa, d’Ignifugacions Generals, ens ofereix aquest interessant article sobre els morters i la seva utilitat en la rehabilitació **************************************************** En l’actualitat, en el mercat existeixen bàsicament dos tipus de morters projectats per a la[...]

Llegir més

Deflectors de vent en airejadors

Linealtec, empresa especialitzada en moviments lineals elèctrics, ens explica què són els deflectors de vent i per a què s’utilitzen. *********************************************   I.  Què són els deflectors de vent en airejadors de fums de coberta?[...]

Llegir més

Metodologia de control de protecció estructural

ADDIENT és una empresa certificadora que està associada al CLÚSIC i  ens ofereix el següent article. ***************************************************** Dins les actuacions de control que pot realitzar una empresa certificadora està el control documental i d’execució de[...]

Llegir més

Sectorització d’incendis amb classificació ” EI ” es pot substituir per classificació ” EW “?

Prefire ens ofereix un interessant article sobre una nova norma en sectorització. El DB-SI amb comentaris del Ministeri de Foment (versió Desembre de 2014) estableix que: Prestacions dels elements amb funció compartimentadora Quan es tracti[...]

Llegir més