Empresa Experta

(fire) safety engineering What does it mean?

(fire) safety engineering
What does it mean?

Jordi Sans, director general d'MSConsultors i especialista en enginyeria de la seguretat, ens proposa aquest divertit i clarificador article sobre què és l'enginyeria de prevenció contra incendis, perdó, la fire safety engineering. ************************************...

Protecció passiva en cables i safates elèctriques

Protecció passiva en cables i safates elèctriques

Aquest article realitzat per Dolors Costa Molins, directora tècnica de Plasfoc, S.A., justifica la importància de prestar l'atenció necessària a la seguretat en cables i safates elèctriques. Quan parlem de protecció passiva solem associar-ho a la protecció...

Sobrepresión de escaleras de acuerdo a UNE 12101-6.

Sobrepresión de escaleras de acuerdo a UNE 12101-6.

La importancia de la correcta selección de la clase de sistema y el control de nivel de sobrepresión Santos Bendicho Alonso, Ingeniero Industrial,  Director de Proyectos de SODECA i miembro de CEN TC191 SC1 WG 6 y WG9 firma el siguiente artículo.   Introducción...

Càlcul de la temperatura crítica en estructures d’acer

Càlcul de la temperatura crítica en estructures d’acer

Quim Vilar, màster en Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering, organitzat per la UPC i el ISPC, és col·laborador del CLÚSIC; actualment treballa la consultoria de seguretat contra incendis del Laboratori del Foc, LGAI, Applus. És l'autor d'aquest article. ***...

Riesgos del fuego. ¿Por qué sectorizar?

Carlos Pérez de Hilti ens explica perquè és importants sectoritzar els edificis per a minimitzar els riscos del foc. ****************************** Cada 7 segundos se produce un incendio en algún lugar del mundo cobrándose el fuego más de 15.000 víctimas anuales,...

La gestió en xarxa de la seguretat

Cristina Beltran, enginyera química, tècnica superior en prevenció de riscos laborals i tècnica competent en elaboració de plans d’autoprotecció, ens presenta aquest article reflexiu sobre la necessitat de treballar en xarxa una millor gestió de la seguretat. No ens...

Los efectos del incendio en el exterior de edificios industriales

Los efectos del incendio en el exterior de edificios industriales

És el torn d'Efectis com a empresa experta que ens acosta al mètode Flumilog. LA EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE UN INCENDIO EN EL EXTERIOR DE LOS ALMACENES INDUSTRIALES. CÁLCULO DE LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD MÉTODO FLUMILOG El cálculo de las distancias de los efectos...

Conductes de control de fums resistents al foc

Conductes de control de fums resistents al foc

És el torn de SOLEXIN com a empresa experta del web del Clúster i proposa un article molt interessant sobre els conductes de control de fums. ***** Els conductes d'extracció de fums, tals com els conductes d'extracció de les zones d'evacuació o una fuita interna, a...