Dilluns, 2 de març de 2015, el degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Tècnics Industrials de Barcelona, el Sr. Miquel Darnés, i president del Clúster de Seguretat Contra Incendis, el Sr. Pau Gavarró van signar un conveni de col·laboració entre ambdues entitats.

Amb aquesta signatura s’estableix un marc de col·laboració ampli que pretén fer confluir actuacions i voluntats en el camp de la seguretat contra incendis. Innovació, coneixement, formació de qualitat i cerca de sinergies són els paràmetres pels que es treballarà en aquesta col·laboració.

IMG_0302v2