Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu
Formulari de consulta

Formulari de consulta


Guia per a la validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis

Nom i cognoms:

Càrrec/funció:

Empresa/Entitat:

Correu electrònic on respondre el dubte:

Classificació:

PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS
PROTECCIÓ D’ESTRUCTURESCOMPARTIMENTACIÓSEGELLAT DE PENETRACIONS CONTROL DE TEMPERATURA I EVACUACIÓ DE FUMSDETECCIÓ D’INCENDISEXTINCIÓ D’INCENDIS

Pregunta o dubte que planteja:

Punt de la Guia sobre el que es fa la consulta:

VIA 1. PRODUCTES AMB MARCATGE CE
Productes amb marcatge CE obligatori – Norma harmonitzadaProductes amb marcatge CE no obligatori — ETA
VIA 2. PRODUCTES O SISTEMES CONVENCIONALS
Sistemes convencionals que precisen d’assaigSistemes convencionals que no precisen d’assaigSistemes convencionals en casos especials
VIA 3. PRODUCTES O SISTEMES NO CONVENCIONALS
Sistema no convencional o innovadorSistema complex i no convencional

Avís Legal