Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu

Grup de Treball de Certificació i Assajos

Grup de Treball

Objectiu

Reunir-se de forma regular per analitzar tècnicament quin és el procés de certificació i assaig, amb quines problemàtiques es troben les empreses respecte als seus productes, processos i serveis i quines són les mesures que cal prendre per tal de solucionar-les.

Lidera

prefire

Elías López

Actes de les reunions del Grup de Treball

PROPERA REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL:
No hi ha cap reunió prevista a hores d’ara.

PUBLICACIONS I DOCUMENTS

2015. Guia per a la validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis
Es tracta d’una Guia reconeguda per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya

CONSULTES A LA GUIA

Si vols fer alguna consulta a la Guia, utilitza el següent formulari.