Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu

Grup de Treball de Control d'Instal·lacions

Grup de Treball

Objectiu

Reunir-se de forma regular per aprofundir en el control de les instal·lacions de seguretat contra incendis, en qualsevol moment del projecte.

Lidera

Elia Muns

Actes de les reunions dels grups de treball

DATA DE LA PROPERA REUNIÓ:
Dimecres, 29 de novembre de 2017 a la seu del CLÚSIC (C/ Santa Eulàlia, 5-7-9, 3a – Barcelona)