Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu

Grup de Treball de Disseny Prestacional

Grup de Treball

Objectiu

Pretén reunir-se de forma regular per treballar conjuntament projectes de software útils per a la prevenció contra incendis, al mateix temps que es pretén aprofundir en el desenvolupament de normes sobre disseny prestacional FSE.

Lidera

 

 

 

Jordi Salellas

Actes de les reunions del Grup de Treball

DATA DE LA PROPERA REUNIÓ:
Dimarts, 21 de novembre de 2017 a la Sala Polivaleny del COEIC (Via Laietana, 39, 3a planta, de Barcelona)