Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu

Grup de Treball d'Innovació i formació

Grup de Treball

Objectiu

Reunir-se de forma regular per detectar les necessitats professionals de les empreses del CLÚSIC i conèixer l’oferta formativa, en especial a Catalunya i Espanya, per tal de constituir mecanismes de relació i sinergies entre l’àmbit formatiu i empresarial .

Lidera

Jordi Sans

Actes de les reunions dels grups de treball

DATA DE LA PROPERA REUNIÓ:
Dilluns, 13 de novembre de 2017 a les 10.00 a l’Aula Polivalent d’Espai Bombers (C/ Lleida, 30 – Barcelona)