Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu

Grup de Treball d'Internacionalització

Grup de Treball

Objectiu

Reunir-se de forma regular per estudiar estratègies, intercanviar experiències i  bones pràctiques per tal d’analitzar i impulsar accions conjuntes que ajudin a les empreses a internacionalitzar tota o part de la seva activitat.

Lidera

Sergi Andreu i Stefano Muttoni

Actes de les reunions dels grups de treball

DATA DE LA PROPERA REUNIÓ:
No hi ha cap reunió prevista a hores d’ara