Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu

Grup de Treball de Protecció Passiva

Grup de Treball

Objectiu

Reunir-se de forma per a establir les directrius a seguir per tal d’avançar a la regularització del sector de la protecció passiva.

Lidera

plasfoc

Dolors Costa

Actes del Grup de Treball de Protecció Passiva

DATA DE LA PROPERA REUNIÓ:

Dimarts, 16 de gener de 2018 a les 10.00 a ENGINYERS BCN (Consell de Cent, 365)

PUBLICACIONS I DOCUMENTS

2017. Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI). Aplicació, instal·lació i manteniment
Document que té per missió establir els controls i comprovacions necessàries -i els seus registres- que assegurin la instal·lació i el manteniment correctes dels sistemes de protecció passiva, mitjançant mesuraments, assajos i/o proves realitzades i/o controlades.