Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu
Manteniment de portes per a vianants amb funció de protecció contra incendis

Manteniment de portes per a vianants amb funció de protecció contra incendis

Alfatorres presenta aquest interessant article sobre les portes tallafoc. És àmpliament coneguda la importància del manteniment en qualsevol dels nostres àmbits industrials tant des de el punt de vista de la maquinaria fabril com de[...]

read more

DIA DEL FOC: La Instal·lació i el Manteniment en la Seguretat Contra Incendis

El CLÚSIC participa a l’acte del Dia del Foc organitzat per TECNIFUEGO el proper 17 de desembre de 2015. Elías López, tresorer del CLÚSIC i coordinador del Grup de Treball de Certificació i Assajos, participa[...]

read more

El risc d’incendi i els plans d’autoprotecció

Peradejordi ens presenta aquest interessant article sobre el risc d’incendi i els plans d’autoprotecció.   En data 3 de març de 2015 es va publicar el Decret 30/2015, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i[...]

read more

El CLÚSIC fa pública la Guia per a la validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis

La Guia per a la validació documental contra incendis és una eina per facilitar la tasca de control, justificació i validació documental dels materials, productes, equips i sistemes contra incendis en la construcció que ha[...]

read more

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments reconeix la Guia de validació documental contra incendis

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha reconegut com a Guia tècnica la Guia de validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis, en el marc de la Llei 3/2010,[...]

read more

Causes de fallada en assaigs de cortines de foc en testar els criteris d’Integritat (E), Radiació (W) i Aïllament (I)

És el torn de COLT en aquest apartat d’empresa experta i ens parlen de les cortines tallafoc  i els seus assajos. Les cortines de foc són sistemes complexos i no convencionals de protecció contra incendis.[...]

read more

Curs bàsic de Prevenció i seguretat en matèria d’incendis

El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, organitza aquest curs bàsic de prevenció i seguretat en matèria d’incendis. Preparació a l’examen oficial que té com objectiu actualitzar i perfeccionar els coneixements en prevenció i seguretat en[...]

read more

“Plugholing” o nombre mínim de punts d’extracció de fums

PREFIRE ens presenta aquest article sobre el plugholing i la importància d’un càlcul adequat per a una bona extracció de fums. En la realització del càlcul del nombre d’exutoris o equips d’extracció forçada en un[...]

read more

Properes reunions dels Grups de Treball

A continuació teniu una relació de les properes reunions dels Grups de Treball del CLÚSIC: GT de Protecció Passiva: dimarts, 20 d’octubre a les 10.00 a ENGINYERS BCN (Consell de Cent, 365 de Barcelona) GT[...]

read more

Presentació de la Guia per a la validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis

El proper dimarts, 3 de novembre de 2015, a les 9.45 el Clúster de Seguretat Contra Incendis de Catalunya i el Departament d’Interior organitzen  la jornada de presentació de  la Guia per a la validació[...]

read more