Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu
Manteniment de portes per a vianants amb funció de protecció contra incendis

Manteniment de portes per a vianants amb funció de protecció contra incendis

Alfatorres presenta aquest interessant article sobre les portes tallafoc. És àmpliament coneguda la importància del manteniment en qualsevol dels nostres àmbits industrials tant des de el punt de vista de la maquinaria fabril com de[...]

read more

DIA DEL FOC: La Instal·lació i el Manteniment en la Seguretat Contra Incendis

El CLÚSIC participa a l’acte del Dia del Foc organitzat per TECNIFUEGO el proper 17 de desembre de 2015. Elías López, tresorer del CLÚSIC i coordinador del Grup de Treball de Certificació i Assajos, participa[...]

read more