Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu
La protección contra incendios, la gran olvidada del IoT

La protección contra incendios, la gran olvidada del IoT

DETNOV nos acerca a las nuevas tecnologías y a los avances tecnológicos aplicados a la protección contra incendios.   Desde la aparición del primer teléfono inteligente que transformó la forma en que las personas manejaban[...]

read more

La importancia del mantenimiento de los herrajes para el correcto funcionamiento de las puertas

CISA nos hace llegar estas pautas de mantenimiento de herrajes y sistemas de seguridad de las puertas, para garantizar su correcto funcionamiento, ya que juegan un papel importante en la seguridad del edificio. Mantenimiento básico[...]

read more

RIPCI. Certificado de instalación. La importancia de su contenido

PREFIRE nos hace llegar esta reflexión sobre la necesidad de que las empresas instaladoras emitan certificados de instalaciones detallados de los sistemas de protección contra incendios. Tal como se establece con carácter obligatorio en el[...]

read more

¿Se encuentran nuestros edificios en altura a salvo del fuego?

HILTI signa aquesta interessant reflexió al respecte del risc d’incendis dels edificis de gran alçada i de les proteccions contra incendis que exigeixen les normatives. El incendio ocurrido en la Torre Grenfell de Londres, de[...]

read more

Protección frente al humo de las escaleras especialmente protegidas. La nueva SP138:2017

Per acabar l’any, SODECA, empresa associada al CLÚSIC, ens envia aquest complet article que posa de manifest els perills del fum en les vies d’evacuació, especialment en edificis de gran escala i analitza els sistemes que[...]

read more

Incendios. Propagación del fuego por fachada. Ensayos a gran escala.

Alberto Diego, enginyer industrial del Departament de Productes de l’ITeC, ens fa arribar aquest interessant article sobre la propagació dels incendis per façanes. Una reflexió profunda que assenyala els punts forts i febles dels assajos[...]

read more

La importancia del accionamiento del sistema de control de humos en fase de diseño y cálculo del mismo

És el torn de COLT com a empresa experta i ens ofereix un article de gran interès al respecte de la nova UNE 23585 per al càlcul i disseny de sistemes de control de fums. Es[...]

read more

EN54-13 La gran desconocida

A partir de l’entrada en vigor del RIPCI, qualsevol sistema de detecció d’incendis ha de complir amb allò que exigeix la norma EN54-13, DETNOV ens explica en aquest article les principals consideracions tècniques que cal tenir[...]

read more

Análisis de resultados de simulaciones CFD para la validación de sistemas de ventilación

Soler & Palau reflexiona sobre l’ús adequat dels simuladors CFD a l’hora de fer un disseny prestacional, tot mostrant les seves avantatges i els seus inconvenients. La Dinámica de Fluidos Computacional, más conocida como CFD[...]

read more

La tecnología textil para la aplicación contra incendios

INTISI ofereix aquest article sobre els teixits tècnics aplicats a les cortines tallafocs per tal de limitar propagació dels incendis en els edificis Los llamados textiles técnicos o textiles de uso técnico (TUT), como muchos[...]

read more