CAT – Guia per al control de fums en cambres frigorífiques

CAT – Guia per al control de fums en cambres frigorífiques

Tradicionalment, hi ha hagut  molts dubtes sobre com dissenyar els sistemes de control de temperatura i evacuació de fums (SCTiEF) en edificis de producció i emmagatzematge de productes amb temperatura controlada (refrigeració o congelació). El desenvolupament actual...