Modificacions als certificats PBD de Bombers

Modificacions als certificats PBD de Bombers

La setmana passada, en el Grup de Treball de Disseny Prestacional del Clúster de Seguretat Contra Incendis, Carles Noguera, cap del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat ens va explicar algunes modificacions importants dels certificats PBD (disseny basat en...