Modificació del RD 513/2017 – RIPCI

Modificació del RD 513/2017 – RIPCI

El BOE del 27 d’abril de 2021 publica el Reial Decret 298/2021 que modifica diverses normes reglamentàries de seguretat industrial. Entre d’altres, modifica els articles 10.1, 11.2, 15.1, 16, l’annex II i afegeix l’annex IV al RD 513/2017...
Crònica Jornada ISO 9001 en el marc del RD 513/2017

Crònica Jornada ISO 9001 en el marc del RD 513/2017

Ahir, dijous, 18 de març de 2021, més de quaranta persones van participar a la jornada organitzada pel Clúster de Seguretat Contra Incendis (CLUSIC) sobre la certificació ISO 9001 en el marc del RD 513/2017. Arran de la publicació per part d’ENAC (Entidad Nacional de...