El 2 de setembre a les cinc de la tarda el Conseller d’Empresa i Ocupació, l’Hble. Sr. Felip Puig; el director general d’Indústria, el Sr. Antoni Maria Grau i el responsable de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial, el Sr. Joan Miquel Hernández, rebran els Srs. Pau Gavarró i Jordi Bolea, president i vicepresident del Clúster de Seguretat Contra Incendis en una reunió per explicar l’estat de situació del Clúster i explorar les oportunitats que es poden generar des d’ambdues bandes.