Condicions legals

Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels textos, de les imatges i de la resta de continguts inclosos en aquest web ha de comportar el previ i exprés consentiment per escrit de Associació Clúster de Seguretat Contra Incendis. Queden expressament prohibides, en tots els casos, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, manipulació i qualsevol altra forma d’utilització de tot o part d’aquest web o de qualsevol dels seus continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit de Associació Clúster de Seguretat Contra Incendis. Aquest web pot contenir enllaços a pàgines externes de les quals Associació Clúster de Seguretat Contra Incendis no es responsabilitza, com tampoc es responsabilitza dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquests llocs. Associació Clúster de Seguretat Contra Incendis pot modificar sense previ avís les característiques i les especificacions dels seus serveis, així com qualsevol altra informació recollida aquí, la qual no està subjecta a cap garantia de cap tipus. D’altra banda, Associació Clúster de Seguretat Contra Incendis no és responsable de cap dany directe o indirecte que pugui ocasionar l’exactitud, veracitat o exhaustivitat de la informació o de l’ús que se’n pugui fer. L’accés a aquest web no dota l’usuari de llicència o autorització per utilitzar, més enllà de l’ús estrictament personal, cap contingut, informació o servei existent al web ni li dóna cap dret que hi estigui relacionat, especialment els de propietat intel·lectual i industrial.

Drets

El copyright i els drets sobre tot el contingut del web pertanyen a Associació Clúster de Seguretat Contra Incendis.

Privadesa

Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és Associació Clúster de Seguretat Contra Incendis (C/ Santa Eulàlia, 5-7-9, 3r. 08012 de Barcelona) amb el CIF G66233354. La finalitat d’aquests fitxers és només de suport al interessat. Els interessats podran exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI i amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça abans indicada o a l’adreça C/ Santa Eulàlia, 5-7-9, 3r. 08012 de Barcelona. La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l’usuari per tal que Associació Clúster de Seguretat Contra Incendis faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari a totes les persones que siguin necessàries per assolir les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material de qualsevol tipus que sigui remès a Associació Clúster de Seguretat Contra Incendis per part de l’usuari serà considerat públic i no confidencial i podrà ser utilitzat lliurement per Associació Clúster de Seguretat Contra Incendis.

Informació sobre Protecció de Dades

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Associació Clúster de Seguretat Contra Incendis
CIF: G66233354
Direcció postal: C/ Santa Eulàlia, 5-7-9, 3r. 08012 de Barcelona.
Correu electrònic: info@clusterincendis.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Associació Clúster de Seguretat Contra Incendis tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per a la gestió, administració i realització de les activitats de l’Associació Clúster de Seguretat Contra Incendis.

Així mateix, amb el seu previ consentiment, elaborarem un “perfil comercial”, amb les dades que ens faciliti. I potencialment es poden prendre decisions automatitzades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conserven (mentre es mantingui les obligacions administratives, en principi durant un termini de 5 anys a partir de la última gestió).

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és l’acceptació de la nostra clàusula informativa i el lliure consentiment que ens ha expressat amb la seva signatura.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no es comunicaran a cap altra professional ni empresa.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva eliminació quan, entre d’altres raons, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que varen ser recollides.

En certes circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, aleshores només es conservaran para exercir la defensa de reclamacions.

Així mateix, també sota motius relacionats amb una situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

Associació Clúster de Seguretat Contra Incendis deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem les obtenim directament de vostè.

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades d’identificació
  • Codis o claus d’identificació
  • Adreces postals o electròniques
  • Informació comercial
  • Dades econòmiques

Baixa de la llista d’adreces electròniques: Si desitgeu donar-vos de baixa de la llista d’adreces electròniques, només heu de trametre un correu a info@clusterincendis.com i fer la sol·licitud de baixa de la llista d’adreces.