Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu

Fes-t'en membre

Forma part del Clúster de Seguretat Contra Incendis

El Clúster de Seguretat Contra Incendis està obert a qualsevol empresa o entitat que actuï, d’una manera o altra en el negoci de la seguretat contra incendis.

Hi ha dues formes de vinculació amb el clúster:

Els col·laboradors que, al seu temps, es classifiquen en:

 1. Empreses col·laboradores
 2. Professionals

Per la seva banda, els col·laboradors poden prendre part en quantes activitats organitzi el Clúster:

 • Grups de treball
 • desenvolupament de projectes
 • formació
 • jornades
 • participar en les Assemblees amb veu
 • rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l’Associació
 • fer suggeriments als membres de la Junta Directiva en ordre al millor compliment de les finalitats de l’Associació

QUOTES:
Empreses col·laboradores: 550 euros/anuals el 2018
Professionals col·laboradors: 275 euros/anuals el 2018

Alta Col·laborador Empresa:

ALTA EMPRESA

Alta Col·laborador Professional:

ALTA PROFESSIONAL

Aquests, a banda de gaudir de les mateixes prestacions que els col·laboradors poden:

 • assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General
 • elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius i exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas; entre d’altres.

QUOTES:
Socis: 1.100 euros/anuals el 2018

ALTA SOCI

Voleu formar-ne part?

Contacteu mitjançant el següent formulari o bé a info@clusterincendis.com i en breu ens posarem en contacte amb vosaltres.

Nom i cognoms (obligatori)

Correu electrònic (obligatori)

Assumpte

Missatge

Avís Legal