Jornades

Curs de seguretat contra incendis per a directors d’obra (2023). Part 4

Sessió 4 Compartimentació de sectors Tancament horitzontals i verticals resistents al foc Conductes de ventilació i extracció de fums Juntes, segellats de passos d’instal·lacions Comportes resistents de ventilació i contenció de fums Reixetes tallafoc Limitació propagació exterior Limitació propagació per façana Compartimentació de sectors Portes tallafocs i sistemes de compartimentació fixa Sistemes de compartimentació mòbil, […]

Más información »

Curs de seguretat contra incendis per a directors d’obra (2023). Part 3

Sessió 3 Reacció i resistència Sistemes de protecció passiva contra incendis. Inici d’obra, documentació a revisar, materials Millora de la reacció al foc de elements de revestiment o de mobiliari. Productes per a la millora de la reacció al foc de revestiments sòlids. Productes per a la millora de la reacció al foc de superfícies […]

Más información »

Curs de seguretat contra incendis per a directors d’obra (2023). Part 2

Sessió 2 Sistemes de protecció activa contra incendis. Distribució, cobertura i instal·lació de sistemes PCI, documentació necessària. Sistemes elèctrics Detecció i alarma d'incendis Control de fums i calor Senyalització luminescent Sistemes hidràulics Abastament d'aigua Hidrants Boca d'incendis Columna seca Ruixadors Altres sistemes Finalització d’obra: documentació Manteniment

Más información »

Curs de seguretat contra incendis per a directors d’obra (2023). Part 1

Sessió 1 La tramitació administrativa Introducció (protecció activa + protecció passiva = seguretat contra incendis) Sistemes de protecció activa contra incendis. Distribució, cobertura i instal·lació de sistemes PCI, documentació necessària. Normativa de referència (aspectes a tenir en compte) CTE RSCIEI RIPCI

Más información »

Acte de presentació de la Guia per al control de gruixos de pintures i morters

El proper 15 de novembre es presenta la Guia de control de gruixos a l’Espai Bombers de Barcelona i es podrà descarregar gratuïtament des de la web del CLÚSIC. Aquesta nova guia del CLÚSIC estableix els requeriments mínims per tal de realitzar el control de gruixos i valorar la conformitat de l’aplicació. Podeu assistir a la jornada de manera presencial o on line.

Más información »

Fes propostes per a les properes jornades

Ens agrada organitzar jornades per analitzar la temàtica de la seguretat contra incendis amb tots els agents implicats. Després d'una parada important arran de la pandèmia, volem reactivar l'organització de jornades presencials i on line. Ens importa la vostra opinió, si completeu el formulari de més avall, ens ajudeu a decidir les properes jornades. No […]

Más información »

La certificació dels projectes basats en prestacions

Bombers de Barcelona i Bombers de la Generalitat organitzen una jornada tècnica sobre la certificació dels projectes basats en prestacions el proper 28 de juny de 2022 a l’Espai Bombers – Parc de la Prevenció (C/ Lleida, 30 de Barcelona). Tal i com indiquen a la convocatòria (podeu accedir-hi aquí: Jornada PBD Bombers), els Els serveis de […]

Más información »

BIM i els sistemes de protecció contra incendis

La protecció contra incendis en general, i els productes vinculats a aquesta disciplina, tenen un paper rellevant que no pot quedar al marge del procés d'adopció del BIM. Les empreses fabricants de productes, els projectistes i les enginyeries, els instal·ladors i els mantenidors, cadascun des del seu àmbit de treball, estan cridats a treballar de forma conjunta emprant aquesta metodologia.

A la sessió proposada s'explicaran els nous reptes que planteja la digitalització basada en BIM, així com els treballs duts a terme pel grup de treball BIM del CLUSIC (incorporats a l'estàndard eCOB) que ja estan disponibles per a la seva consulta i ús.

Más información »

MÒDUL 3: SIMULACIÓ D’EVACUACIÓ I COMPORTAMENT HUMÀ EN CAS D’INCENDI

L’objectiu del curs és introduir a l’alumne en l’ús dels simuladors d’evacuacions així com presentar els principis teòrics del camp del comportament humà i els diferents elements a tenir en compte per simular correctament una evacuació.

Más información »
450€ – 600€

Acte de presentació de la Guia per al Control de fums en cambres frigorífiques

La Guia per al control de fums en cambres frigorífiques ha estat reconeguda per Bombers de la Generalitat. El proper 29 de març a les 12.00 la presentarem.

Más información »