Jornades

MÒDUL 3: SIMULACIÓ D’EVACUACIÓ I COMPORTAMENT HUMÀ EN CAS D’INCENDI

L’objectiu del curs és introduir a l’alumne en l’ús dels simuladors d’evacuacions així com presentar els principis teòrics del camp del comportament humà i els diferents elements a tenir en compte per simular correctament una evacuació.

Per saber-ne més »
450€ - 600€

MÒDUL 2: SIMULACIÓ D’INCENDIS. FDS I PYROSIM APLICATS AL DISSENY PRESTACIONAL (II)

L’objectiu del curs és introduir a l’alumne en l’ús del simulador FDS i de l’eina Pyrosim (que facilita l’elaboració dels models a simular amb FDS) amb la finalitat d’utilitzar‐los com a eina de treball en l’aplicació del disseny basat en prestacions.

Per saber-ne més »
1.100€ - 750€

MÒDUL 2: SIMULACIÓ D’INCENDIS. FDS I PYROSIM APLICATS AL DISSENY PRESTACIONAL (I)

L’objectiu del curs és introduir a l’alumne en l’ús del simulador FDS i de l’eina Pyrosim (que facilita l’elaboració dels models a simular amb FDS) amb la finalitat d’utilitzar‐los com a eina de treball en l’aplicació del disseny basat en prestacions.

Per saber-ne més »
1.100€ - 750€

MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ AL DISSENY BASAT EN PRESTACIONS

Aquest és el primer mòdul del curs dirigit a professionals amb formació i/o experiència prèvia en el camp de la seguretat contra incendis que vulguin iniciar‐se en l’aplicació del disseny basat en prestacions i en l’ús de les eines de simulació d’incendis i evacuació necessàries per a dur‐lo a terme

Per saber-ne més »
200€ - 250€

Acte de presentació de la Guia de manteniment de protecció passiva contra incendis

La protecció passiva contra incendis comprèn tots els materials i sistemes dissenyats per prevenir l’aparició d’un incendi, impedir-ne o retardar-ne la propagació i facilitar-ne l’extinció. Ens cal un bon funcionament d’aquests sistemes i, per assolir-lo, cal dur a terme el manteniment necessari que ens garanteixi un estat correcte d’ús. En el Grup de Treball de […]

Per saber-ne més »

JORNADA: Rehabilitació energètica i risc d’incendi en façanes

Eficiència energètica i seguretat contra incendis han d'anar de la mà per donar les millors prestacions possibles als nostres edificis. En aquesta jornada, organitzada pel CEEC, el CLUSIC i ENGINYERS BCN, comptarem amb diferents experts que ens ajudaran a fer l'anàlisi de l'impacte a les façanes, de l'actual marc normatiu posant de manifest la importància de garantir la seguretat de les persones i els béns. 

Per saber-ne més »

Jornada tècnica d’aplicació de la Guia de Disseny Prestacional

Després de l'èxit de la jornada de presentació de la Guia de disseny prestacional per als sistemes de PCI en naus industrials i logístiques, el Grup de Treball de Disseny Prestacional de el Clúster de Seguretat Contra Incendis organitza aquesta jornada tècnica d'aplicació de la Guia. L'objectiu de la jornada és aprofundir en l'abast de […]

Per saber-ne més »

Acte de presentació on line de la Guia del disseny prestacional (PBD)

El sector industrial-logístic segueix creixent a tot el món. Davant d’aquesta situació, ens trobem amb noves necessitats i nous reptes: alçades majors, distàncies majors, grans superfícies de sectors, grans entreplantes ocupades, etc., excepcionalitats que no es poden resoldre amb els plantejaments prescriptius tradicionals i que cal abordar a través de plantejaments prestacionals sense minvar el […]

Per saber-ne més »

La certificació ISO 9001 en el sector de les Instal·lacions Protecció Contra Incendis

El passat mes de desembre ENAC va publicar els Requisits particulars per a l'acreditació d'Entitats de Certificació de Sistemes de Gestió de la Qualitat en el marc del R.D. 513/2017 pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Des del CLÚSIC volem donar a conèixer les implicacions d'aquest nou document per al nostre […]

Per saber-ne més »

Curs de seguretat contra incendis per a directors d’obra. Part 4

Sessió 4  Compartimentació de sectors Tancament horitzontals i verticals resistents al foc Conductes de ventilació i extracció de fums Juntes, segellats de passos d’instal·lacions Comportes resistents de ventilació i contenció de fums Reixetes tallafoc Limitació propagació exterior Limitació propagació per façana Compartimentació de sectors Portes tallafocs i sistemes de compartimentació fixa Sistemes de compartimentació mòbil, […]

Per saber-ne més »