Objectius

El perquè d’una associació transversal

Projectes

Desenvolupar conjuntament projectes d’interès i aconseguir una gran participació de les empreses associades en projectes de seguretat contra incendis.

Competitivitat

Incrementar la competitivitat i les oportunitats de negoci de les empreses associades entorn del mercat de la seguretat contra incendis.

Formació

Contribuir a que els seus professionals tinguin una formació global d’excel·lència mitjançant la vinculació del món formatiu i laboral.

Networking

Fomentar la cooperació i el networking entre les empreses del sector.

Representació

Ser referent i representar els interessos del sector de la seguretat contra incendis així com el dels associats davant de les administracions públiques, organismes o altres corporacions.

Col·laboració

Obtenir sinèrgies fruit de la col·laboració.

Internacionalització

Reforçar el sector de la seguretat contra incendis i donar suport a la seva internacionalització.

Innovació

Sistematitzar la innovació oberta i la seva aplicació al mercat.

Activitats

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

Representar

I defensar i difondre els interessos i els objectius de l’Associació.

Publicar

Analitzar les principals problemàtiques del sector i aportar solucions consensuades a través de la redacció, edició i publicació de Guies i altres documents tècnics.

FORMAR i Participar

Cursos i formació especialitzada i d’alt nivell per a tota mena de professionals del sector de seguretat contra incendis.

Afavorir

L’intercanvi d’experiències empresarials i professionals, de coneixements en innovacions i nous desenvolupaments.

Difondre

I promocionar capacitats, productes i serveis en seguretat contra incendis oferts pels associats (jornades, cursos formatius, participació en fires, convencions, campanyes promocionals, etc.).

Crear

I utilitzar espais i mitjans de difusió i d’intercanvi d’informació, com pàgina web, revistes especialitzades, butlletins electrònics, etc.

Identificar

Complementarietats entre empreses fomentant projectes de col·laboració.

Fomentar

La col·laboració i les sinergies amb altres associacions i entitats.

Forma’t al Clúster, amb els nostres experts

Primer centre formatiu autoritzat per realitzar formacions en matèria de sistemes de protecció contra incendis – RD 513/2017- Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI)