Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu

Objectius

Els fins de l'associació

Objectius

Internacionalització

Reforçar el sector de la seguretat contra incendis i donar suport a la seva internacionalització.

Projectes

Desenvolupar conjuntament projectes d’interès i aconseguir una gran participació de les empreses associades en projectes de seguretat contra incendis.

Col·laboració

Obtenir sinèrgies fruit de la col·laboració.

Representació

Ser referent i representar els interessos del sector de la seguretat contra incendis així com el dels associats davant de les administracions públiques, organismes o altres corporacions.

Competitivitat

Incrementar la competitivitat i les oportunitats de negoci de les empreses associades entorn del mercat de la seguretat contra incendis.

Networking

Fomentar la cooperació i el networking entre les empreses del sector.

Innovació

Sistematitzar la innovació oberta i la seva aplicació al mercat.

Formació

Contribuir a que els seus professionals tinguin una formació global d’excel·lència mitjançant la vinculació del món formatiu i laboral.


Activitats

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

1

Representar , defensar i difondre els interessos i objectius de l’Associació.

2

Crear i utilitzar d’espais i mitjans de difusió i intercanvi d’informació, com pàgina web, butlletins electrònics, etc.

3

Difondre i promocionar capacitats, productes i serveis en seguretat contra incendis oferts pels associats (cursos formatius, participació en fires, convencions, campanyes promocionals, etc.).

4

Fomentar l’intercanvi d’experiències empresarials i professionals, de coneixements en innovacions i nous desenvolupaments.

5

Identificar complementarietats entre empreses fomentant projectes de col·laboració.

6

Potenciar l’accés als ajuts públics a les inversions en R+D+i.

7

Fomentar i participar en cursos i formació per a professionals.

8

Fomentar la col·laboració i les sinèrgies amb altres clústers.