Grups de Treball

Grup de Treball

Disseny prestacional

Objectiu

Pretén reunir-se de forma regular per treballar conjuntament projectes de software útils per a la prevenció contra incendis, al mateix temps que es pretén aprofundir en el desenvolupament de normes sobre disseny prestacional FSE.

Lidera

Jordi Salellas

Grup de Treball

Protecció Passiva

Objectiu

Reunir-se regularment per tal d’establir les directrius a seguir per tal d’avançar a la regularització del sector de la protecció passiva.

Lidera

Dolors Costa

Grup de Treball

de Control d’Instal·lacions

Objectiu

Reunir-se de forma regular per aprofundir en el control de les instal·lacions de seguretat contra incendis, en qualsevol moment del projecte.

Lidera

Elia Muns

Grup de Treball

de Certificació i Assajos

Objectiu

Reunir-se de forma regular per analitzar tècnicament quin és el procés de certificació i assaig, amb quines problemàtiques es troben les empreses respecte als seus productes, processos i serveis i quines són les mesures que cal prendre per tal de solucionar-les.

Lidera

Quim Vilar

Grup de Treball

de BIM

Objectiu

Facilitar als socis del CLÚSIC l’accés al BIM atès que la implantació d’aquesta metodologia està penetrant a totes les capes del sector de la Construcció. D’aquesta manera, les empreses associades es poden dotar dels instruments i coneixements que els permetran mantenir la seva presència en un mercat cada cop més digitalitzat, i poder oferir serveis a tota la cadena de valor (projecte, construcció, operació i manteniment) basada en la metodologia BIM.

Lidera

Ferran Bermejo

Grup de Treball

d’Espai Bombers

Objectiu

Definir activitats i accions possibles a l’Espai Bombers – Parc de la prevenció. Entre d’altres: organitzar cursos i jornades sobre la seguretat en cas d’incendi d’interès general per a tota mena de públics. Aquest Grup de Treball també dissenya cursos i jornades sobre qüestions d’innovació i altres temàtiques d’interès per als socis.

Lidera

Xavier Ruiz

Grup de Treball

d’Internacionalització

Objectiu

Reunir-se de forma regular per estudiar estratègies, intercanviar experiències i bones pràctiques per tal d’analitzar i impulsar accions conjuntes que ajudin a les empreses a internacionalitzar tota o part de la seva activitat.

Lidera

Stefano Muttoni

Grup de Treball

d’Innovació i formació

Objectiu

Reunir-se de forma regular per detectar les necessitats professionals de les empreses del CLÚSIC i conèixer l’oferta formativa, en especial a Catalunya i Espanya, per tal de constituir mecanismes de relació i sinergies entre l’àmbit formatiu i empresarial .

Lidera

Jordi Sans

Coneix els nostres socis

Accedeix al llistat de socis i descobreix els serveis que et poden oferir. Productes i sistemes de protecció activa i passiva i tota mena de serveis tècnics al teu abast.

Vols formar-ne part?

El CLÚSIC us ofereix noves formes de relació entre clients, proveïdors i competidors. Les principals empreses del sector ja formen part del CLÚSIC.