Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu

Qui som

Sobre la nostra empresa

Qui som

E

l Clúster de Seguretat contra Incendis de Catalunya (CLUSIC) és un ens que neix per la iniciativa d’empreses amb la voluntat de cooperar per tal d’augmentar la seva competitivitat mitjançant la internacionalització, el coneixement del mercat, el desenvolupament de projectes conjunts i l’establiment d’eixos estratègics d’abast ampli.

Com va néixer

El CLUSIC es va constituir el febrer del 2014 com una associació empresarial sense afany de lucre fruit de l’empenta de l’Institut d’Estudis de la Seguretat (entitat que s’encarrega de la gestió i secretaria) i amb el suport i catalizació positiva de la Direcció General d’Indústria del Departament d’Empresa i Ocupació i gràcies, també, a l’entusiasme i cooperació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.


Socis


Què ens fa diferents?

El CLUSIC, a diferència d’altres associacions sectorials, pretén posar en comú les inquietuds i necessitats de tots els agents de la cadena de valor: proveïdors de tecnologia, proveïdors de producte, proveïdors de serveis tant de protecció activa com de protecció passiva. I en aquest sentit, està obert a qualsevol entitat dins de les seves activitats oferti, promocioni o desenvolupi productes o serveis relacionats amb la seguretat contra incendis i que disposi de delegació o seu social o fiscal a Catalunya.