Clúster de Seguretat Contra Incendis

Aprofitar les sinèrgies i aglutinar esforços per avançar en un doble objectiu: augmentar l’eficiència del teixit empresarial del sector de la seguretat contra incendis i millorar la seguretat de les persones, l’entorn i els béns.

Qui Som

El Clúster de Seguretat contra Incendis de Catalunya (CLUSIC) és un ens que neix per la iniciativa d’empreses amb la voluntat de cooperar per tal d’augmentar la seva competitivitat mitjançant la internacionalització, el coneixement del mercat, el desenvolupament de projectes conjunts i l’establiment d’eixos estratègics d’abast ampli.

Com va néixer

El febrer del 2014 vuit empreses del sector van constituir el CLÚSIC com una associació empresarial sense afany de lucre. Va comptar amb la catalizació positiva de la Direcció General d’Indústria del Departament d’Empresa i Ocupació. Ben aviat va comptar amb el suport de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments i de diversos col·legis professionals i altres entitats com l’Institut d’Estudis de la Seguretat.

El CLUSIC, a diferència d’altres associacions sectorials, pretén posar en comú les inquietuds i necessitats de tots els agents de la cadena de valor: proveïdors de tecnologia, proveïdors de producte, proveïdors de serveis tant de protecció activa com de protecció passiva. I en aquest sentit, està obert a qualsevol entitat dins de les seves activitats oferti, promocioni o desenvolupi productes o serveis relacionats amb la seguretat contra incendis i que disposi de delegació o seu social o fiscal a Catalunya.

Coneix els nostres socis

Accedeix al llistat de socis i descobreix els serveis que et poden oferir. Productes i sistemes de protecció activa i passiva i tota mena de serveis tècnics al teu abast.

Vols formar-ne part?

El CLÚSIC us ofereix noves formes de relació entre clients, proveïdors i competidors. Les principals empreses del sector ja formen part del CLÚSIC.