Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu
FORMACIÓ RIPCI

Informació i inscripcions
info@clusterincendis.com
Tel. 93 512 56 37

 

El CLÚSIC és el primer centre formatiu de l’Estat autoritzat per realitzar formacions en matèria de sistemes de protecció contra incendis. En aquest apartat podreu accedir als cursos que estem preparant.

 

Mòdul I. Coneixements Generals. (Propers cursos)

– Mòduls II. Especialitats.

Sistemes pel control de fums i de calor. (Propers cursos)

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. (Propers cursos)

Sistemes de senyalització luminescent. (Propers cursos)

Sistemes d’abastament d’aigua contra incendis.

Sistemes d’hidrants contra incendis.

Sistemes de boca d’incendis equipades.

Sistemes de columna seca.

Sistemes fixos d’extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada.

Sistemes fixos d’extinció per aigua nebulitzada.

Sistemes fixos d’extinció per espuma física.

Sistemes fixos d’extinció per pols.

Sistemes fixos d’extinció per agents extintors gasosos.

Sistemes fixos d’extinció per aerosols condensats.

Extintors d’incendis.

 

La Subdirecció General de Seguretat Industrial (SGSI) ha autoritzat al CLÚSIC a realitzar l’activitat de centre formador.

Disposem de centres altament especialitzats amb els equipaments més avançats per dur a terme les formacions teòriques i pràctiques, al mateix temps que comptem amb un professorat d’altíssim nivell per desenvolupar totes i cadascuna de les matèries.