Formació RIPCI

Primer centre formatiu de l’Estat autoritzat per formar als instal·ladors i mantenidors de sistemes de protecció contra incendis – RD 513/2017

El Reial Decret 513/2017 obliga a les empreses instal·ladores i mantenidores a comptar amb operaris qualificats. El CLÚSIC és el primer centre formatiu de l’Estat autoritzat per realitzar aquestes formacions en matèria de sistemes de protecció contra incendis. En aquest apartat podreu accedir als cursos que estem preparant.

Mòdul 1.

Coneixements Generals. ON LINE

Mòdul 2.

Especialitat

Sistemes de Detecció i Alarma d’incendis. ON LINE

Mòdul 2.

Especialitat

Sistemes de Boques d’Incendi Equipades (BIE). PRESENCIAL

Mòdul 2.

Especialitat

Sistemes per al Control del Fum i la Calor. ON LINE

Mòdul 2.

Especialitat

Sistemes de Senyalització Luminiscent. PRESENCIAL

Mòdul 2.

Especialitat

Sistemes de Columna Seca. PRESENCIAL

Mòdul 2.

Especialitat

Sistemes de Senyalització Luminiscent. ON LINE

Mòdul 1.

Coneixements Generals

Mòdul 2.

Especialitat

Sistemes de Detecció i Alarma d’Incendis

Mòdul 2.

Especialitat

Sistemes per al Control de Fums i de Calor

Formacions en preparació

Sistemes d’abastament d’aigua contra incendis

Sistemes d’hidrants contra incendis

Extintors d’incendis

Sistemes fixos d’extinció per aerosols condensats

Sistemes fixos d’extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada

Sistemes fixos d’extinció per aigua nebulitzada

Sistemes fixos d’extinció per espuma física

Sistemes fixos d’extinció per pols

Sistemes fixos d’extinció per agents extintors gasosos

Política de Qualitat

El CLÚSIC té implantat un sistema de gestió de la qualitat segons la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 de Sistemes de Gestió de la Qualitat per a la realització de cursos per l’habilitació professional d’operaris instal·ladors de sistemes de protecció contra incendis. Accediu a la nostra política de qualitat en el següent enllaç: POLITICA_CENTRE_v2_s