Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu
Publicacions i documents

2017


Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI). Aplicació, instal·lació i manteniment

Document que té per missió establir els controls i comprovacions necessàries -i els seus registres- que assegurin la instal·lació i el manteniment correctes dels sistemes de protecció passiva, mitjançant mesuraments, assajos i/o proves realitzades i/o controlades.

Imatge Recull de ponències presentades a la Jornada Risc d’incendi en hotels
Recull de ponències/presentacions realitzades en el marc de la jornada realitzada el 25 d’abril de 2017.Podeu veure el programa i les ponencies que es van celebrar a de la jornada aquí

2015

Portada Guia per a la validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis
Es tracta d’una Guia reconeguda per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya