Metodologia de control de protecció estructural

ADDIENT és una empresa certificadora que està associada al CLÚSIC i  ens ofereix el següent article. ***************************************************** Dins les actuacions de control que pot realitzar una empresa certificadora està el control documental i...
Solucions per a la PROTECCIÓ PASSIVA contra incendis

Solucions per a la PROTECCIÓ PASSIVA contra incendis

ISOLANA ens aproxima a diverses solucions per aconseguir una major protecció passiva. La protecció passiva és de vital importància per a la seguretat i la protecció de les vides humanes en cas que es produeixi un incendi. Existeixen en el mercat nombroses solucions...