Publicacions i documents

CAT. Manual de Seguretat Contra Incendis d’ENGINYERS BCN

CAT. Manual de Seguretat Contra Incendis d’ENGINYERS BCN

El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona compta amb un exhaustiu manual tècnic que pot resultar de gran utilitat per als professionals que us dediqueu al sector de la Seguretat Contra Incendis. Pots llegir-lo i descarregar les fitxes en aquest enllaç.

El Manual es va completant i actualitzant constantment per incorporar els darrers canvis normatius. A cada fitxa no només hi ha la part més teòrica de cada temàtica si no que a demés hi ha casos pràctics i solucions tècniques.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

4.00 KB 229 downloads
ESP. Manual de Seguridad Contra Incendios de ENGINYERS BCN

ESP. Manual de Seguridad Contra Incendios de ENGINYERS BCN

El Colegio de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona cuenta con un exhaustivo manual técnico que puede resultar de gran utilidad para los profesionales que os dedicáis al sector de la Seguridad Contra Incendios. Puedes leerlo y descargar las fichas en este enlace.

El Manual se va completando y actualizando constantemente para incorporar los últimos cambios normativos. En cada ficha no solo hay la parte más teórica de cada temática, sino que, además, hay casos prácticos y soluciones técnicas.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

4.00 KB 491 downloads
ESP. Como validar el cumplimiento del RD 513/2017 (RIPCI) de su empresa instaladora o mantenedora

ESP. Como validar el cumplimiento del RD 513/2017 (RIPCI) de su empresa instaladora o mantenedora

Desde el CLÚSIC hemos trabajado en una breve guía para ayudarte a validar que tu empresa instaladora y/o mantenedora cumple con los requisitos dispuestos en el R.D. 513/2017 con la presentación de una herramienta pública y gratuita del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para facilitar dicha validación.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

567.19 KB 287 downloads
CAT. Com validar l’acompliment del RD 513/2017 (RIPCI) de la vostra empresa instal·ladora o mantenidora

CAT. Com validar l’acompliment del RD 513/2017 (RIPCI) de la vostra empresa instal·ladora o mantenidora

Des del CLÚSIC hem treballat en una petita Guia per consultar les dades de la vostra empresa d'instal·lació i/o manteniment en el Registre Integrat Industrial (RII) segons les habilitacions del RD 513/2017 per ajudar-te a validar que la teva empresa instal·ladora i / o mantenidora compleix amb els requisits disposats en l'RD 513/2017 amb la presentació d'una eina pública i gratuïta del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per facilitar aquesta validació.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

452.42 KB 261 downloads
CAT. Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI). Aplicació, instal·lació i manteniment

CAT. Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI). Aplicació, instal·lació i manteniment

La Guia de bones pràctiques és un document que té com a objectiu establir els controls i comprovacions necessàries -i els seus registres- que assegurin la instal·lació i el manteniment correctes dels sistemes de protecció passiva. Inclou: control de recepció en obra dels productes, control d'execució de l'obra, control de l'obra acabada i manteniment.

La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments la va reconèixer com a Guia tècnica reconeguda en el marc de la Llei 3/2010, per Resolució de el 30 d'octubre del 2015.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

8 MB 612 downloads
ESP. Guía de buenas prácticas para la protección pasiva contra incendios (PPCI). Aplicación, instalación y mantenimiento

ESP. Guía de buenas prácticas para la protección pasiva contra incendios (PPCI). Aplicación, instalación y mantenimiento

La Guía de buenas prácticas es un documento que tiene como objetivo establecer los controles y comprobaciones necesarias –y sus registros– que aseguren la instalación y el mantenimiento correctos de los sistemas de protección pasiva. Incluye: control de recepción en obra de los productos, control de ejecución de la obra, control de la obra finalizada y mantenimento.

La Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos la reconoció como Guía técnica reconocida en el marco de la Ley 3/2010, por Resolución del 30 de octubre de 2015.


Entreu per descarregar/Entra para descargar

2.10 MB 287 downloads
CAT. Guia per a la validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis

CAT. Guia per a la validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis

L'objectiu d'aquest document és establir un procediment que faciliti la tasca de control de justificació i validació documental dels materials, productes, equips i sistemes contra incendis, tant de protecció activa com passiva. Aquest document és una eina de suport per als agents que intervenen en el disseny, execució i control de les obres, amb funcions dirigides a garantir i assegurar les prestacions de seguretat en cas d'incendi.

Es tracta d'una Guia reconeguda per la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya en el marc de Llei 3/2010 d'octubre de 2015.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

1.31 MB 217 downloads
ESP. Guía para la validación documental de materiales, productos, equipos y sistemas contra incendios

ESP. Guía para la validación documental de materiales, productos, equipos y sistemas contra incendios

El objetivo de este documento es establecer un procedimiento que facilite la tarea de control de justificación y validación documental de los materiales, productos, equipos y sistemas contra incendios, tanto de protección activa como pasiva. Este documento es una herramienta de soporte para los agentes que intervienen en el diseño, ejecución y control de las obras, con funciones dirigidas a garantizar y asegurar las prestaciones de seguridad en caso de incendio.

Se trata de una Guía reconocida por la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya en el marco de Ley 3/2010 de octubre del 2015.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

1.36 MB 244 downloads
CAT. Recull de ponències presentades a la Jornada Risc d’incendi en hotels

CAT. Recull de ponències presentades a la Jornada Risc d’incendi en hotels

Recull de ponències/presentacions realitzades en el marc de la jornada realitzada el 25 d’abril de 2017.Podeu veure el programa i les ponencies que es van celebrar a de la jornada aquí.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

5.03 MB 155 downloads