Publicacions i documents

ESP. Como validar el cumplimiento del RD 513/2017 (RIPCI) de su empresa instaladora o mantenedora

ESP. Como validar el cumplimiento del RD 513/2017 (RIPCI) de su empresa instaladora o mantenedora

Desde el CLÚSIC hemos trabajado en una breve guía para ayudarte a validar que tu empresa instaladora y/o mantenedora cumple con los requisitos dispuestos en el R.D. 513/2017 con la presentación de una herramienta pública y gratuita del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para facilitar dicha validación.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

567.19 KB 269 downloads
CAT. Com validar l’acompliment del RD 513/2017 (RIPCI) de la vostra empresa instal·ladora o mantenidora

CAT. Com validar l’acompliment del RD 513/2017 (RIPCI) de la vostra empresa instal·ladora o mantenidora

Des del CLÚSIC hem treballat en una petita Guia per consultar les dades de la vostra empresa d'instal·lació i/o manteniment en el Registre Integrat Industrial (RII) segons les habilitacions del RD 513/2017 per ajudar-te a validar que la teva empresa instal·ladora i / o mantenidora compleix amb els requisits disposats en l'RD 513/2017 amb la presentació d'una eina pública i gratuïta del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per facilitar aquesta validació.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

452.42 KB 255 downloads
CAT. Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI). Aplicació, instal·lació i manteniment

CAT. Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI). Aplicació, instal·lació i manteniment

La Guia de bones pràctiques és un document que té com a objectiu establir els controls i comprovacions necessàries -i els seus registres- que assegurin la instal·lació i el manteniment correctes dels sistemes de protecció passiva. Inclou: control de recepció en obra dels productes, control d'execució de l'obra, control de l'obra acabada i manteniment.

La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments la va reconèixer com a Guia tècnica reconeguda en el marc de la Llei 3/2010, per Resolució de el 30 d'octubre del 2015.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

8 MB 585 downloads
ESP. Guía de buenas prácticas para la protección pasiva contra incendios (PPCI). Aplicación, instalación y mantenimiento

ESP. Guía de buenas prácticas para la protección pasiva contra incendios (PPCI). Aplicación, instalación y mantenimiento

La Guía de buenas prácticas es un documento que tiene como objetivo establecer los controles y comprobaciones necesarias –y sus registros– que aseguren la instalación y el mantenimiento correctos de los sistemas de protección pasiva. Incluye: control de recepción en obra de los productos, control de ejecución de la obra, control de la obra finalizada y mantenimento.

La Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos la reconoció como Guía técnica reconocida en el marco de la Ley 3/2010, por Resolución del 30 de octubre de 2015.


Entreu per descarregar/Entra para descargar

2.10 MB 257 downloads
CAT. Guia per a la validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis

CAT. Guia per a la validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis

L'objectiu d'aquest document és establir un procediment que faciliti la tasca de control de justificació i validació documental dels materials, productes, equips i sistemes contra incendis, tant de protecció activa com passiva. Aquest document és una eina de suport per als agents que intervenen en el disseny, execució i control de les obres, amb funcions dirigides a garantir i assegurar les prestacions de seguretat en cas d'incendi.

Es tracta d'una Guia reconeguda per la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya en el marc de Llei 3/2010 d'octubre de 2015.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

1.31 MB 196 downloads
ESP. Guía para la validación documental de materiales, productos, equipos y sistemas contra incendios

ESP. Guía para la validación documental de materiales, productos, equipos y sistemas contra incendios

El objetivo de este documento es establecer un procedimiento que facilite la tarea de control de justificación y validación documental de los materiales, productos, equipos y sistemas contra incendios, tanto de protección activa como pasiva. Este documento es una herramienta de soporte para los agentes que intervienen en el diseño, ejecución y control de las obras, con funciones dirigidas a garantizar y asegurar las prestaciones de seguridad en caso de incendio.

Se trata de una Guía reconocida por la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya en el marco de Ley 3/2010 de octubre del 2015.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

1.36 MB 221 downloads
CAT. Recull de ponències presentades a la Jornada Risc d’incendi en hotels

CAT. Recull de ponències presentades a la Jornada Risc d’incendi en hotels

Recull de ponències/presentacions realitzades en el marc de la jornada realitzada el 25 d’abril de 2017.Podeu veure el programa i les ponencies que es van celebrar a de la jornada aquí.

Entreu per descarregar/Entra para descargar

5.03 MB 143 downloads