Acte de presentació de la

Guia per al Control de fums en cambres frigorífiques

29 de març de 2022

Jornada presencial o per streaming. Inscripció aquí

Lloc: ENGINYERS BCN (Consell de Cent, 365)

Programa en pdf: Programa_Acte_Guiafums

El desenvolupament actual de la indústria alimentària i de la indústria logística els ha convertit en un dels sectors amb major creixement els darrers anys. Les necessitats específiques d’aquests establiments, considerant tant les seves configuracions geomètriques i constructives, com els materials necessaris per mantenir controlades les temperatures al seu interior, fan que també les instal·lacions de protecció contra incendis s’hagin d’analitzar de manera específica. Per això, calia resoldre alguns dubtes tradicionals pel que fa al control de la temperatura i evacuació de fums.

Així, doncs, el subgrup de treball de Control de fums del Clúster de Seguretat Contra Incendis de Catalunya es va posar a treballar en la primera Guia de disseny per als sistemes de control de fums en cambres frigorífiques. La Guia que ha estat reconeguda per Bombers de la Generalitat, es presenta el proper 29 de març.

PROGRAMA PREVIST

12.00h. Benvinguda

Representant del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN)

Elías López, president del Clúster de Seguretat Contra incendis (CLÚSIC)

12.10h. La necessitat d’una guia de control de fums en cambres frigorífiques

Carles Noguera, Cap del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya

Albert Ventosa, Cap de la Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral de Bombers de Barcelona

12.30h. Presentació de la Guia de control de fums en cambres frigorífiques

Santos Bendicho, coordinador del Subgrup de Treball de Control de fums

13.00h. Reflexions i conclusions sobre els annexos de la Guia: exemples de càlcul, simulació amb fds

David Andrés, tècnic especialista de sistemes de control de fums a COLT

Xavier Querol, director zona nord-est de PEFIPRESA

13.30h. Col·loqui obert

14.00h. Fi