El novembre de 2016 ha entrat en vigor la norma EN 16034, que defineix els requisits per al Marcatge CE de portes tallafocs i de control de fums. A partir d’aquest moment, les portes tallafocs ja podran portar el marcatge CE. Per això, els fabricants hauran de superar un procés de certificació que inclou mostres, assajos, inspeccions de control de la fabricació a càrrec d’un Organisme Notificat per la Unió Europea.

El passat 28 d’octubre es va celebrar la Jornada Marcatge CE de portes tallafocs organitzada per Applus+.

Albert Pérez, membre del Grup de Treball de Certificació i Assajos i representant de l’empresa ALFA TORRES en el CLÚSIC va parlar de les inquietuds dels fabricants.