Cicle d’entrevistes 
Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis

Rubén Palacios

És important disposar d’un marc legislatiu estricte i exigent, a la vegada que clar i entenedor, que doti als fabricants d’eines suficients i permeti a les entitats de vigilància i control exigir el compliment de les disposicions vigents.

 

Parla’ns una mica de tu, qui ets, la teva formació i fites professionals que vulguis destacar.

Sóc Enginyer de Camins i aquest any en farà 20 anys que treballo al món de l’obra civil i l’edificació, les infraestructures i els materials de la construcció. Durant tot aquest temps, he pogut participar de projectes molt interessants, tant a nivell nacional com internacional, però mai específicament vinculats directament a la protecció contra incendis. Ara fa vuit mesos que em vaig incorporar a ALFATORRES com a Director Comercial, un nou repte professional que he assumit amb moltíssima il·lusió.

Quina és l’activitat principal de l’entitat en què treballes i què t’agradaria destacar-ne?

A ALFATORRES dissenyem, fabriquem, instal·lem i mantenim portes tallafocs de diverses tipologies: batents, correderes, guillotines, etc… així com també altres tipologies de portes industrials: basculants, tancaments i portes especials de grans dimensions. Es tracta d’un element clau en la seguretat passiva d’edificis i, gràcies a això, estem implicats en tot tipus de projectes i sectors: industria alimentària, automòbil, logística, infraestructures del transport, equipaments, etc… i darrerament amb molta dedicació al sector tecnològic i especialment als centres de tractament de dades, on aportem solucions úniques i especialitzades que uneixen protecció contra el foc, seguretat i funcionalitat.

Quins són els objectius empresarials que teniu definits per als propers anys?

Estem immersos en un projecte molt engrescador per als propers tres anys, on ens hem marcat tres objectius estratègics: la internacionalització, la consolidació de la nostra activitat al centre de la península a través de la nostra filial a Madrid ALFATECO, i el desenvolupament de productes molt especialitzats que completin el nostre portfolio de productes i donin resposta a nínxols d’activitat molt específics. Tot això acompanyat d’un increment de les vendes ambiciós però també realista, basat en el correcte desenvolupament i execució dels tres eixos estratègics.

Quant de temps fa que esteu associats al CLÚSIC i a quins grups de treball participes? Recordes què us va motivar a associar-vos?

ALFATORRES ha participat en el CLÚSIC pràcticament des de la seva fundació i hem estat testimonis i partícips del seu desenvolupament.

Actualment ALFATORRES participa en els Grups de Treball de Certificació i Assajos i al Grup de Treball de Passiva. La participació activa en aquests grups de treball del CLÚSIC, a la formació del sector, ens sembla una fita importantíssima per tal de guanyar-hi professionalització.

Fins ara, ha estat una relació molt enriquidora, donat que el CLÚSIC esdevé un espai on les empreses del sector comparteixen problemàtiques, experiències i coneixements. Va ser aquest un dels principals motius per associar-nos: compartir, aprendre i poder aportar la nostra experiència.

Què us aporta el CLÚSIC com a empresa? I la vostra empresa al CLÚSIC?

El CLÚSIC ens permet guanyar presència com a empresa especialista en el sector de la seguretat contra incendis, dotant-nos d’una plataforma de diàleg i desenvolupament amb altres empreses del sector. Participant als grups de treball, no només podem aportar les nostres experiències, sinó que també podem aprendre i absorbir una visió més transversal del sector i del negoci.

La nostra aportació, sempre dins dels tancaments contra incendis, es materialitza en la participació en grups de treball i jornades tècniques de gran interès per al sector.

On creus que el sector de la seguretat contra incendis té més marge de millora?

Actualment ens estem trobant problemes especialment en l’àmbit internacional. Tot i que existeixen normatives i disposicions a nivell europeu, que teòricament homogeneïtzen el marc legislatiu per a tots els països d’Europa, en la pràctica molts països encara apliquen normativa nacional que actua en la pràctica com a barrera d’entrada de nous productes i fabricants. Aquest fet suposa un endarreriment en la propagació i implantació de noves tecnologies i innovacions en matèria de seguretat contra incendis.

Quins creus que són els reptes més importants que el sector de la seguretat contra incendis té al davant.

Sense cap tipus de dubte, la sensibilització de totes les parts implicades. L’Administració Pública ha de legislar i crear el marc normatiu que ens doti d’una referència clara, de tal forma que els fabricants poguéssim dissenyar i desenvolupar els productes més innovadors i adients per a cada necessitat. Però moltes vegades, degut als terminis tan ajustats o a les retallades pressupostàries que moltes obres sovint pateixen, la inversió en seguretat contra incendis es veu clarament afectada, sobretot pel que fa a la seguretat passiva.

ALFATORRES participa activament en tot tipus d’obres públiques i privades, i ens trobem habitualment en situacions on la propietat, l’usuari, el client i l’inversor són rols que recauen sobre diferents persones físiques o jurídiques. Aquest fet impedeix que la sensibilització en matèria de seguretat passiva contra incendis flueixi convenientment entre elles.

És per això que nosaltres apostem per tenir un marc legislatiu estricte i exigent, a la vegada que clar i entenedor, que ens doti als fabricants de prou eines i que permeti a les entitats de vigilància i control exigir el compliment de les disposicions vigents.