El passat 30 de novembre l’Elías López, president del Clúster de Seguretat contra Incendis, i la Maria Iglesias, directora de Fundació Adsis (organització no governamental que treballa per a la promoció integral de persones en risc d’exclusió social, principalment joves), van signar un conveni de col·laboració entre ambdues entitats, a través del qual es comprometen a treballar conjuntament i a unir esforços en favor de la formació, professionalització i inserció professional del talent inclusiu en el sector de la seguretat contra incendis.

El sector de la seguretat contra incendis és un sector en creixement, els requeriments de seguretat en les nostres edificacions requereixen, cada cop més, de treballadors ben formats, ben qualificats, tant pel que fa a la instal·lació i el manteniment dels productes i sistemes de protecció activa com de protecció passiva contra incendis. En aquest sentit, l’aliança amb la fundació ADSIS i la seva experiència millorant les competències necessàries dels joves per a millors oportunitats laborals és una oportunitat per a les empreses associades d’aconseguir perfils professionals competents en un mercat laboral exigent com és el de protecció contra incendis.

En definitiva, ens felicitem per aquest acord tant estratègic que, sens dubte, redundarà en construir, entre tots, una societat i un mercat de treball més just, solidari i inclusiu.