El passat 10 de novembre es va celebrar la jornada Traçabilitat dels productes en la protecció contra incendis. Aplicació pràctica de la Guia de validació documental a la seu del COEIC. L’acte va ser organitzat conjuntament pels EIC i el Clúster de Seguretat Contra Incendis (CLÚSIC). 

La benvinguda a la jornada va anar a càrrec de Pere Homs, director general del COEIC, i Pau Gavarró, president del CLÚSIC. Homs va destacar la relació, llarga i estreta, entre ambdues entitats. Gavarró, per la seva banda, va explicar breument què és el CLÚSIC, com s’estructura internament i quins són els seus objectius immediats.

La jornada pròpiament dita va començar amb la intervenció de Joan Gallart, cap del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Gallart s’es va referir al context actual del control de productes i prestacions de protecció contra incendis a les edificacions. Aquest context està determinat pel marc legal en l’àmbit de la prevenció contra incendis, pel control documental i d’execució i manteniment en l’assegurament de les prestacions dels productes de protecció contra incendis. Finalment, Gallart va mostrar amb brevetat el projecte de regulació del procés de certificació de la instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva.

Tot seguit, Joan Pedreny, cap de la Divisió de Protecció Civil i Prevenció de Bombers de Barcelona, va centrar la seva ponència en la necessitat d’establir dinàmiques de treball conjunt en el sector de la seguretat i la prevenció d’incendis. És en aquest sentit que respon la creació de les noves guies tècniques. Malgrat les normatives vigents, «aquestes guies són una necessitat perquè identifiquen problemes i aporten solucions concretes», ha assegurat Pedreny. Les tres guies desenvolupades són la guia/protocol de control de qualitat en l’execució de sistemes de protecció passiva per assolir la resistència al foc requerida per normativa; Guia per a la validació (certificació) de sistemes existents de protecció passiva o activa; i Guia que validi l’adequació de sistemes de protecció en elements de la construcció (adequació de portes i finestres existents).

A continuació, Jordi Sans, president de la Comissió de Seguretat del COEIC, va moderar el col·loqui posterior.

Després d’una pausa-cafè hi van intervenir els representants del grup de treball de Certificació i Assajos del CLUSIC per parlar de les aplicacions pràctiques en matèria d’incendis: Jordi Mirabent, Jordi Salellas, Alberto Diego, Albert Pérez, Xavier Figueras i Xènia López.

Jordi Mirabent, d’Applus Laboratories, va explicar extensament la nomenclatura de classificació d’Euroclasses, la terminologia i els conceptes.

Acte seguit, Jordi Salellas de SODECA va mostrar les vies de validació i seguiment que tipifica la Guia de validació documental per a productes contra incendis amb marcatge CE. A més,  Salellas es va referir a la definició del marcatge CE i, alhora, quin és el procés que ha de seguir un producte contra incendis per assolir-lo.

El següent ponent va ser Alberto Diego de l’ITeC, que va  exposar un cas pràctic d’exigència del marcatge CE via ETA a les pintures intumescents que s’han d’aplicar en estructures metàl·liques.

A continuació, Albert Pérez d’Alfa Torres va donar el seu punt de vista sobre la casuística de les portes tallafocs i el seu encaix en la Guia de validació documental a través de la via 2, referent als sistemes convencionals.

Xènia López d’INTISI va agafar el relleu per referir-se a les cortines tallafocs, que acaben de ser incloses dintre del marcatge CE fa tot just unes setmanes. Malgrat això, no és obligatori i s’ha establert una període de transició de 3 anys. López va exposar la via de validació 3.2 referent als sistemes complexos no convencionals i aplicable a la documentació de les cortines tallafocs. Per tant, sense seguir el procediment establert pel marcatge CE.

El darrer ponent ha estat Xavier Figueras de Perlita i Vermiculita, que va exposar la via 3.1 de validació documental. Figueras va explicar que aquesta via s’aplica a «sistemes que no disposen d’una norma d’assaig o que l’avaluació de les prestacions no està reflectida en els reglaments d’obligat compliment (RIPCI/ETA/RSCIEI)». En aquest cas, el camí a seguir és obtenir l’avaluació d’idoneïtat tècnica (DAU, DIT o TC) per un òrgan independent especialitzat i rebre la justificació tècnica per un projectista o la direcció facultativa. Figueras va mostrar exemples referents a franges tallafocs, sistemes d’extinció de foc en cuines, sistemes d’extinció per aigua nebulitzada i ventilació d’aparcaments.

dsc_0018_0

Per concloure la jornada va tenir lloc un col·loqui moderat per Elias López, coordinador del grup de treball de Certificació i Assajos del CLUSIC.