Bombers de la Generalitat de Catalunya ha publicat a la seva web uns Criteris d’avaluació de simulacions computacionals per a la simulació d’incendis en edificis i la simulació d’evacuació de persones.

Aquests criteris suposen un pas més a favor del control i la seguretat dels dissenys basats en prestacions.

El nou apartat s’ha inclòs a l’espai en el qual es poden descarregar els tres models de certificats que poden ser emplenats pels diferents agents que participen en els projectes dissenyats per prestacions i donaran conformitat de l’assoliment de les prestacions presteses.

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/normativa_aplicable/Disseny_basat_en_prestacions_PBD/

Com diu el mateix document, l’objectiu d’aquests criteris és “Definir els criteris mínims del procés d’avaluació o verificació complementària per part de les entitats independents especialitzades en relació als paràmetres emprats i al correcte procés de simulació d’incendis en edificis, al qual es refereixen les certificacions en el disseny basat en prestacions (PBD-1, PBD-2 i PBD-3).”

Des del Clúster celebrem que se’ns hagi dotat d’una nova eina que estableixi criteris i ens permeti avançar de manera coordinada en la millora de la seguretat dels nostres projectes i instal·lacions.

El Grup de Treball de Disseny Prestacional està treballant en la redacció d’una nova Guia de disseny prestacional de sistemes de prevenció contra incendis per a naus i, en col·laboració amb el Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat, s’havia detectat la necessitat de definir una figura que s’entreveu com a clau i fonamental en aquest àmbit: el verificador o la tercera part.  Aquest especialista en enginyeria del foc ha de fer una verificació complementària en relació als paràmetres emprats en el disseny prestacional dels projectes contra incendis.

Els  Criteris d’avaluació de simulacions computacionals  publicats són una bona eina tant per a les persones que treballen en entitats independents especialitzades com per al personal tècnic especialitzat que duu a terme la simulació computacional que ha de ser avaluada.