La web de Bombers inclou un nou espai en el que es poden descarregar els tres models de certificats que poden ser emplenats pels diferents agents que participin en els projectes dissenyats per prestacions i donaran conformitat de l’assoliment de les prestacions presteses.

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/normativa_aplicable/Disseny_basat_en_prestacions_PBD/

Com es diu en aquest espai:

“El disseny basat en prestacions aplicat a la prevenció i seguretat en cas d’incendi als edificis és cada vegada més assumit en els sistemes de regulació de les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis. Tant a nivell europeu, com a l’estat espanyol, com a Catalunya, les regulacions i els sistemes de control preventiu en aquest àmbit material ja preveuen l’alternativa al disseny prescriptiu, de manera que es puguin dissenyar edificis i instal·lacions defugint de complir amb paràmetres preestablerts, tot garantint per part del projectista unes prestacions bàsiques de seguretat d’un nivell equivalent al que s’assoliria per mitjà del compliment de les prescripcions definides a la normativa.”

El CLÚSIC compta des del moment de la seva creació amb un Grup de Treball compost per més de trenta especialistes que analitzen, comparteixen i avancen en el desenvolupament de normes sobre disseny prestacional FSE.