CISA ens comenta la importància dels assajos i la certificació de tots els components de les portes tallafocs.

Quan parlem d’assajos sempre partim d’un fet (real) que és el següent: per certificar que una porta o una ferramenta té unes determinades característiques de resistència enfront del foc, tots dos elements (portes i ferramenta) han d’estar certificats i assajats en conjunt per un laboratori independent.

Això ha de ser així en tots els casos.

Com a fabricants, garantim que els productes han estat assajats prèviament, segons els criteris que marquen les diferents normatives per a cada tipus de ferramenta, la qual cosa ens dona garantia per a poder posar-los a la disposició dels diferents fabricants de portes per a un assaig en conjunt.

Moltes vegades ens trobem en situacions en les quals es volen instal·lar ferramenta i porta que no estan assajats entre si…

Una porta de marca X amb una ferramenta marca Y, que està assajada i certificada funciona, en la pràctica i també documentalment, però ha de ser mitjançant un assaig que s’asseguri que aquesta mateixa ferramenta instal·lada en una porta d’una altra marca també funciona.

Cada fabricant, sigui de portes o ferramenta, té els seus criteris de fabricació, els seus components, materials i en general el seu “savoir-faire”, no totes les portes són iguals, no totes les ferramentes són iguals. Per aquesta raó, són els laboratoris els que han de realitzar les EXAP després d’uns estudis i segons unes normes, per verificar que una modificació no afectaria negativament al funcionament d’una porta.

Des de CISA estem treballant contínuament amb fabricants de portes i laboratoris en ampliar el rang de productes compatibles sigui mitjançant assajos específics o mitjançant EXAP (Extended Aplication) que ho certifiquin.

Aquestes accions de col·laboració les considerem com una part de la cadena de qualitat i valor i també de responsabilitat; en primer lloc sobre el conjunt del producte i en segon sobre la instal·lació i ús final, garantint als usuaris que no només tenen un producte de garantia sinó que tenen un conjunt de productes que compleix les normes i funció per a les quals ha estat instal·lat.