La Subdirecció General de Seguretat Industrial (SGSI) ha autoritzat al CLÚSIC a realitzar l’activitat de centre formador en matèria de sistemes de protecció contra incendis per als cursos dels sistemes de control de fum i calor.

 

Com és sabut, el RIPCI obliga a les empreses instal·ladores i mantenidores a tenir personal qualificat. Aquesta qualificació es pot obtenir per diverses vies (titulació universitària que abordi l’àmbit competencial que cobreixi les matèries del RIPCI, competència professional reconeguda adquirida per experiència professional o realització d’un curs de formació específic sobre les matèries per les que acredita la seva qualificació, impartit per entitats autoritzades per la SGSI, almenys a Catalunya).

La qüestió (i el problema) estava en què els sistemes de control de fum i calor no estaven inclosos a l’antic RIPCI (tampoc els sistemes d’extinció per aigua nebulitzada, ni els sistemes d’extinció per agents extintors gasosos o els sistemes d’extinció per aerosols condensats), i per tant, les empreses instal·ladores i mantenidores d’aquests sistemes no estaven inscrites al RASIC (Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya). Per tant, els operaris instal·ladors i mantenidors d’aquesta mena de sistemes no poden demostrar la seva experiència de cap de les maneres.

És per això, que des del CLÚSIC es va considerar que havíem de treballar per donar resposta a aquest problema i fer efectiva l’única via possible a data d’avui per qualificar aquest personal instal·lador i mantenidor: formar els operaris.

Si teniu interès a rebre més informació, envieu un correu a info@clusterincendis.com . Ben aviat us informarem de tots els detalls dels cursos de control de fums i calor que estem preparant.

Des d’aquí volem agrair a la SGSI la confiança dipositada en la nostra entitat, agafem el repte amb tota la il·lusió i responsabilitat que es mereix. Estem convençuts que aquest augment de professionalització que requereix el nou RIPCI redundarà en una major seguretat de les nostres instal·lacions i una millor competitivitat del sector.

 

Per últim, informar que estem en tràmit per aconseguir noves autoritzacions; de moment estem avançant en:

  • Mòdul I. Coneixements Generals
  • Mòduls II. Especialitats
    • Detecció i alarma
    • Senyalització luminiscent
Estem molt satisfets de poder afirmar que som el primer centre formatiu  d’aquestes característiques autoritzat per l’Administració a Catalunya, i també a la resta de l’Estat. Ha estat un procés llarg en què la SGSI ha avaluat els professors proposats, els espais per a la part teòrica i pràctica i ha inspeccionat in situ els espais i els equips destinats a aquests cursos.

 

Amb aquests cursos farem possible que els professionals puguin seguir exercint/instal·lant en aquelles matèries no contemplades a l’antic RIPCI i prepararem les noves fornades d’operaris en pro de la seguretat contra incendis.

Disposem de centres altament especialitzats amb els equipaments més avançats per dur a terme les formacions teòriques i pràctiques, al mateix temps que comptem amb un professorat d’altíssim nivell per desenvolupar totes i cadascuna de les matèries.

La nostra voluntat és anar desenvolupant els continguts i els millors plantejaments per poder oferir tots els cursos amb la major qualitat possible. Mica en mica pretenem ampliar el nombre de cursos amb totes especialitats que contempla el RIPCI. No deixeu de seguir-nos!

  • Mòdul I. Coneixements Generals
  • Mòduls II. Especialitats
1.Sistemes de detecció i alarma d’incendis.
2.Sistemes d’abastament d’aigua contra incendis.
3.Sistemes d’hidrants contra incendis.
4.Sistemes de boca d’incendis equipades.
5.Sistemes de columna seca.
6.Sistemes fixos d’extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada.
7.Sistemes fixos d’extinció per aigua nebulitzada.
8.Sistemes fixos d’extinció per espuma física.
9.Sistemes fixos d’extinció per pols.
10.Sistemes fixos d’extinció per agents extintors gasosos.
11.Sistemes fixos d’extinció per aerosols condensats.
12.Sistemes pel control de fums i de calor.
13.Sistemes de senyalització luminescent.
14.Extintors d’incendis.