És el torn de SOLEXIN com a empresa experta del web del Clúster i proposa un article molt interessant sobre els conductes de control de fums.

*****

Els conductes d’extracció de fums, tals com els conductes d’extracció de les zones d’evacuació o una fuita interna, a més dels problemes dels conductes de ventilació, té l’agreujant que, en el cas d’incendi, ha de suportar el flux dels fums cap a l’exterior sense transmetre fum i calor al sector immediat. És necessari, per tant, que la resistència al foc i al fum estigui garantida sempre.

En la pràctica el conducte ha de ser capaç d’operar, en cas d’incendi, fins i tot com evacuadores de calor associada i els mateixos gasos de combustió sense perdre estanqueïtat.

Podeu accedir a l’article complet en aquest enllaç: article