El passat 30 de maig més de quaranta persones van assistir a la jornada en què es van presentar dos instruments importants per avançar en la seguretat de les instal·lacions de protecció passiva: l’SP 136 que serveix per tenir traçabilitat de què està instal·lat i qui ho fet i la Guia de bones pràctiques per a les instal·lacions de protecció passiva desenvolupada pel CLÚSIC i que consta com a Guia reconeguda a la web de Bombers de la Generalitat.

La jornada va ser organitzada pel CLÚSIC i el Col·legi d’Enginyers Tècnics de Lleida i va comptar amb la col·laboració de la Demarcació territorial del Col·legi d’Enginyers Industrials, el Col·legi d’Enginyers Agrònoms i Bombers de la Generalitat.

 

Després de la benvinguda, Santi Jené de Bombers de la Generalitat, i Dolors Costa com a coordinadora del Grup de treball de protecció passiva del CLÚSIC, van anar desgranant l’SP 136 i la seva vinculació amb la Guia de bones pràctiques.

Després d’una pausa, es va reprendre la jornada exemplificant com la Guia es connecta amb l’SP 136 a fi i efecte de demostrar documentalment que les instal·lacions de protecció passiva són segures.

Així es va poder comptar amb les intervencions d’Albert Pérez, director tècnic d’ALFATORRES, Xènia López, Business Development Manager d’INTISI, Pere Descamps d’AICON SISTEMAS, Daniel Juscafresa, director tècnic d’Ignifugacions Generals, i Mercè Sánchez, Development and Technical Department Manager de Rockwool . La taula va continuar amb un temps de col·loqui en què tots els assistents van poder formular els seus dubtes als ponents i van debatre àmpliament sobre alguns detalls de la Guia.

Per acabar, es va poder gaudir d’una taula multidisciplinar en que es va poder escoltar les intervencions de  Jordi Astudillo del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics  i Enginyers d’Edificació de Lleida, Oriol Pelegrí, vicepresident de la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida i Sra. Elia Muns, directora tècnica PCI a EICON.

Amb un últim debat es va donar per finalitzat l’acte amb la sensació que el treball interdisciplinari i el compromís de totes les parts —administració, empresa i professionals— facilita la tasca i ajuda a avançar en un objectiu fonamental: millorar la seguretat de totes les instal·lacions.