El passat dimecres, 16 d’octubre de 2019, al Parc de Bombers de Zona Franca, el Clúster de Seguretat Contra Incendis va celebrar la jornada Activem la passiva que va incloure una demostració pràctica sobre el comportament al foc de sistemes de protecció passiva contra incendis.

Malgrat les dificultats per accedir a l’espai, més de quaranta assistents van poder gaudir d’una jornada que pretenia donar a conèixer els sistemes de protecció passiva contra incendis (PPCI), al mateix temps que volia conscienciar sobre la necessitat de l’aplicació dels sistemes i de la seva correcta aplicació o instal·lació.

La jornada s’estructurà en una primera part expositiva i una segona part més pràctica en què es va fer una explicació i demostració del funcionament de diferents sistemes de protecció passiva contra el foc.

En primer lloc Joan Pedreny, en substitució de Sebastià Massagué, director de Bombers de Barcelona, i Dolors Costa, coordinadora del Grup de Treball de Protecció Passiva, van donar la benvinguda a tots els assistents.

            

Dolors Costa va fer una breu presentació del CLÚSIC i els seus objectius i, seguidament, va parlar de les Eines per a una bona instal·lació i manteniment dels sistemes de protecció passiva. Va recalcar que actualment, malgrat no disposar encara d’un registre d’instal·ladors i mantenidors de protecció passiva contra incendis (igual o similar al que sí existeix per a la protecció activa), hi ha una sèrie d’eines de gran utilitat:

  1. Guia de les bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI). Aplicació, instal·lació i manteniment. Guia reconeguda per Bombers de la Generalitat de Catalunya que explica com s’han de fer les instal·lacions
  2. SP 136 de Bombers que explica com s’han de certificar les instal·lacions.
  3. Guia de manteniment per a la protecció passiva que el CLÚSIC està elaborant i que ben aviat es podrà presentar públicament.

 

Per la seva part, Joan Pedreny, cap de Divisió de Protecció Civil i Prevenció de Bombers de Barcelona, va mostrar diferents exemples de la importància d’aquesta mena de sistemes. Va reflexionar força sobre les particularitats dels pilars de fosa i va posar l’accent en la necessitat de prendre tota mena de mesures per a que els sistemes, un cop instal·lats siguin mantinguts degudament.

Carles Noguera, cap del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya, va continuar exposant casos reals i situacions en les que es troben els Bombers. Va posar l’accent en la responsabilitat de les persones i en la necessitat que aquestes (usuaris, tècnics, instal·ladors, administració, etc.) disposin de la formació i informació necessària per mantenir el nivell de compromís amb la seguretat en tot moment: disseny, execució i manteniment. Per ell, podem disposar de les millors normatives i les millors solucions tècniques, cal que les persones no descuidin les seves responsabilitats (en el disseny, instal·lació, ús i manteniment).

Seguidament hi va haver un debat intens sobre la necessitat de crear un registre d’instal·ladors de protecció passiva i sobre la importància que tècnics prescriptors i instal·ladors es responsabilitzin de les seves actuacions per a que l’activitat o l’establiment es construeixi segura i continua segura al llarg de la seva vida útil.

Després d’un petit refrigeri, cortesia del CLÚSIC, els assistents van poder participar d’una demostració pràctica de com reaccionen o resisteixen alguns sistemes de protecció passiva. Alguns tècnics d’APPLUS van portar diversos cremadors per poder celebrar aquesta demostració amb les eines adequades.

La primera mostra que es va cremar va ser un pilar amb pintura que va portar PERLITA Y VERMICULITA. Pedro Cabezuelo va fer les explicacions pertinents sobre la reacció al foc de les pintures.

 

ALFATORRES va seguir amb una mostra espectacular d’una porta tallafocs que havia passat per assaig. Albert Pérez va respondre un gran nombre de preguntes al respecte d’aquest sistema, un dels més utilitzats.

Jordi Barrufet d’IGNITOR va demostrar els diferents comportaments de les mostres en fusta i tèxtil quan aquestes han estat tractades amb productes intumescents o no.

Jose Luis Rumbo de CISA va poder mostrar la resistències de les ferramentes comparant productes passats per assaig i comparant-los amb peces noves.

Seguidament es va demostrar la resistència d’un pilar de llana de roca. Mercè Sànchez de ROCKWOOL va insistir i demostrar que la resistència d’aquest material fa que no es deformi ni es malmeti el més mínim.

Dolors Costa de PLASFOC va portar unes mostres assajades per a la protecció de cables i va insistir en la importància de vetllar per aquesta mena d’instal·lacions, unes de les que acostumen a ser especialment perilloses en cas d’incendi si no estan ben resoltes ja que ajuden a una dispersió de l’incendi “amagada”.

Per últim, PLACO i PERLITA Y VERMICULITA van preparar una mostra de placa amb collarí que va mostrar els dos principis bàsics de la protecció passiva: reacció i resistència en una sola mostra. Per una banda, la placa només va quedar bruta per l’efecte del fum, mentre que el collarí va reaccionar i va tancar el conducte de manera que s’evita la propagació de l’incendi.

Amb aquesta última demostració, Dolors Costa va agrair a tots els presents la seva assistència i va donar per acabada la jornada.