El passat dimecres, 3 d’octubre de 2018 més de cinquanta persones van assistir a la presentació de l’SP136 i la Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI): Aplicació, instal·lació i manteniment a la seu d’ENGINYERS TARRAGONA (Av. de Roma, 7 de Tarragona).

La jornada va començar amb la benvinguda de Núria Llosas, membre de junta del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona que va celebrar l’oportunitat de realitzar la jornada a la seva seu i va agrair als assistents la seva presència. A la taula de benvinguda l’acompanyava Dolors Costa, membre de junta  del Clúster de Seguretat Contra Incendis i coordinadora del Grup de Treball de Protecció Passiva, que va posar de manifest que aquest és una entitat viva i en creixement, tant és així que any rere any van augmentant el nombre d’empreses associades i els grups de treball en actiu. Respecte a les empreses associades al CLÚSIC en va destacar la seva diversitat: empreses fabricants i instal·ladores de protecció activa, de protecció passiva, enginyeries, consultories, laboratoris d’assaig, empreses d’inspecció i control, etc. Respecte als grups de treball en destaca la transversalitat ja que estan oberts no només a les empreses, sinó també a representants de l’administració, col·legis professionals, universitats o associacions, cosa que permet arribar a conclusions i resultats d’ampli abast com es va poder veure al llarg de la jornada amb el resultat dels treballs realitzats pel Grup de Treball de Protecció Passiva.

La primera taula de ponents, moderada per Antoni Blànquez, cap de l’oficina tècnica d’ENGINYERS TARRAGONA, va comptar amb les intervencions de Fèlix González,  sotsinspector i cap de la Unitat de Prevenció de la Regió d’Emergències de Tarragona de Bombers de la Generalitat de Catalunya, i de Dolors Costa.

De les seves intervencions destaca que ara, la seguretat de les instal·lacions de seguretat passiva ha millorat força gràcies a tres instruments importants: la Guia per a la validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis, l’SP 136 que serveix per tenir traçabilitat de què està instal·lat, i la Guia de bones pràctiques per a les instal·lacions de protecció passiva que estàvem presentant.

Així, González va explicar que l’SP 136 s’ha d’utilitzar per les empreses instal·ladores o aplicadores per tal de certificar els productes o sistemes de protecció passiva llistats a l’Annex 1 en qualsevol obra d’edificació, reforma o rehabilitació. Mentre que Costa va posar de manifest que La Guia de bones pràctiques és el camí per aconseguir el certificat d’una instal·lació passiva ja que:

  1. defineix com realitzar la instal·lació,
  2. documenta amb registres que aquesta s’ha realitzat de correctament, i
  3. enumera la documentació final necessària

Tot seguit els assistents van poder gaudir d’un cafè i un temps distès, cortesia del CETIT. I seguidament va començar la segona part de la jornada, moderada per Albert Magarolas, representant de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

En aquest punt, els ponents es van centrar a presentar la Guia i com aquesta es connecta amb l’SP 136 a fi i efecte de demostrar documentalment que les instal·lacions de protecció passiva són segures.

Albert Pérez, director tècnic d’ALFATORRES, va entrar en el detall de com utilitzar la Guia en el cas de les portes tallafoc tenint en compte la UNE 23470-1. Seguidament Xènia López, Business Development Manager d’INTISI, va centrar la seva intervenció en les cortines, un altre element que també té en compte la UNE 23470.

Daniel Juscafresa, director tècnic d’Ignifugacions Generals, va parlar de les pintures reactives o ablatives i la protecció amb morters, donant referències de la norma UNE 48287 que marca un full de ruta de com s’han de fer les coses.

Finalment, Llorenç Domingo, director general d’Ignifugacions Generals va reflexionar sobre la reacció al foc d’elements de revestiment o de mobiliari, tot posant-ho en relació amb la Guia de bones pràctiques de protecció passiva per garantir uns bons resultats.

La taula va continuar amb un temps de col·loqui en què tots els assistents van poder formular els seus dubtes als ponents i van debatre àmpliament sobre alguns detalls de la Guia.

Per últim, es va fer una taula multidisciplinar amb diferents agents, en què, moderats i dinamitzats per Albert Magarolas, van intervenir Josep Anguera del del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Tarragona; i Èlia Muns, directora tècnica PCI a EICON i membre del CLÚSIC, que han debatut l’oportunitat de la Guia i l’SP136 i com aquestes eines faciliten la gestió de la qualitat de les instal·lacions de protecció passiva.

Després d’un últim debat amb els assistents, es va donar per finalitzat l’acte i Èlia Muns va aprofitar per convidar a tots els assistents a la jornada sobre RIPCI que properament se celebrarà a Tarragona a la seu de la Demarcació d’Enginyers Industrials.