El passat dijous, 21 d’abril de 2022 a l’Auditori Pompeu Fabra del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (EIC), gairebé un centenar d’assistents ens van acompanyar a la Jornada BIM i els productes de protecció contra incendis amb uns ponents de luxe.

La jornada va començar amb la benvinguda de Pere Homs, director dels EIC, i unes paraules d’Elías López, president del Clúster de Seguretat Contra Incendis (CLÚSIC). Seguidament, Ferran Bermejo, coordinador del Grup de Treball del CLÚSIC i director tècnic de l’ITeC va presentar els treballs realitzats pel Grup de Treball en el marc de col·laboració del CLÚSIC amb l’estàndard eCOB®.

L’estandardització és la base de la col·laboració i aquesta és la línia de treball que s’ha dut a terme en el Grup de Treball de BIM del CLÚSIC i sobre la que es continuarà avançant. Dotar a les biblioteques BIM de la informació necessària i imprescindible, ordenada de manera útil i comprensible a ulls digitals, és fonamental per a que els projectes BIM adquireixen la qualitat i assoleixin el potencial que la metodologia BIM ofereix.

L’estandardització és la base de la col·laboració

Seguidament, vam gaudir d’una taula de debat, coordinada per Elena Pla, responsable de Desenvolupament BIM de l’ITeC, en la qual alguns dels membres del grup de treball del CLÚSIC van reflexionar sobre com les seves empreses s’estan adaptant a la nova realitat i metodologia que suposa el BIM. Així, es va comptar amb el punt de vista de fabricants (ALFATORRES, DETNOV, PROTEC i SODECA), enginyeries (INDUS), i instal·ladores (PEFIPRESA).

Aquesta taula rodona culmina una primera etapa del Grup BIM del CLÚSIC en la que s’ha treballat col·laborativament per definir dins l’estàndard eCOB® les propietats aplicables a diferents classes de productes de protecció activa: ruixadors, vàlvules, BIE, hidrants, grups de pressió, canonades, unions, detectors, polsadors, sirenes, VAD, centrals, mòduls, quadres i portes tallafocs.

Les dificultats dels fabricants per arribar a diferents mercats és una realitat: diferents idiomes, diferents normatives, diferents estàndards. Malauradament ni existeix, ni existirà un estàndard mundial perquè no és possible que es puguin considerar totes les particularitats normatives a tenir en compte per cada un dels països. Tanmateix, l’ús de determinats estàndards pot facilitar l’accés a aquests mercats.

Certament, introduir-se a la metodologia BIM és costós tant en temps com en diners. La realitat dels despatxos d’arquitectura i enginyeria del país és que en general són bastant petits i disposen de recursos força limitats. Per tant, la necessitat d’ajudes públiques per fer aquesta transició és fonamental.

La segona taula, amb representants de DSL.PRO, GOODMAN, Infraestructures.cat i ITeC, va servir per reflexionar sobre els reptes i les oportunitats del BIM avui. Per acabar, Ferran Bermejo va concloure la jornada acompanyat del president del CLÚSIC, posant de manifest les principals conclusions de la sessió.

Actualment, la implantació del BIM és diversa. Hi ha un col·lectiu que ja hi esta treballant intensament, sigui perquè participa en projectes de construcció públics que estan apostant fortament per aquesta metodologia, sigui perquè són professionals amb gran motivació i visió de la utilitat d’aquesta eina. Però també és cert que hi ha un gruix important del sector que està a l’espera de fer-ho quan la normativa l’obligui, al mateix temps que està a l’espera de trobar professionals preparats per poder introduir la metodologia BIM.

El producte a lliurar ja no és només un edifici, sinó un edifici i el seu bessó digital

La digitalització en general, i el BIM en particular, comporten que el producte a lliurar ja no sigui només un edifici, sinó aquest edifici amb el seu bessó digital. Aquest bessó digital permet treballar sobre l’edifici sense haver-se de desplaçar, optimitzant les tasques de gestió i manteniment i seguretat. A data d’avui, però, encara falta invertir en temps, diners i recursos humans preparats per donar resposta a aquesta necessitat cada cop més evident. Cal que tots els agents implicats en el procés constructiu estiguin preparats per treballar en les dues dimensions: física i digital.

Podeu tornar a veure la jornada al Canal de YouTube dels EIC: enllaç a la gravació

El grup de treball BIM del cluster seguirà avançant en aquests treballs per tal de facilitar a les empreses l’accés al BIM, per la qual cosa totes les empreses que ho desitgin són convidades incorporar-se al grup.