El passat dijous, 14 de març, a Espai Bombers, vam celebrar la jornada sobre la seguretat en cas d’incendis en hospitals i residències. L’èxit de la convocatòria va ser rotund i les places disponibles es van exhaurir en menys de tres dies. Més de 80 assistents van participar i debatre en una jornada que volia posar de manifest els reptes als quals han de fer front aquest tipus de centres per les pròpies característiques de l’espai i els seus ocupants.

La jornada, coorganitzada amb Bombers de Barcelona i Espai Bombers, va comptar de nou amb la participació de Bombers de la Generalitat.

Sebastià Massagué, director de Bombers de Barcelona i Elías López, president del CLÚSIC, van agrair a tots els assistents l’interès en la jornada i van posar de manifest l’èxit de les jornades realitzades conjuntament que mostren la voluntat del sector públic i privat de col·laborar plegats en benefici de la seguretat de les persones i dels béns.

La jornada es va estructurar en dos blocs clarament diferenciats; el primer volia mostrar la complexitat de la gestió d’emergències, i especialment dels incendis, en hospitals i residències geriàtriques, i els assistents van poder gaudir de les magnífiques reflexions de Joan Pedreny, cap de la Divisió de Protecció Civil i Prevenció de Bombers Barcelona; Miquel Rejat, inspector i cap de Servei de Bombers de la Generalitat i Esther Soler, cap de la Unitat d’Autoprotecció, Direcció Infraestuctures i Serveis Generals a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Els dos primers van exposar una realitat que, sovint, no és del tot percebuda: cada any els bombers han de realitzar entre 10 i 12 intervencions en hospitals i/o residències hospitalàries i van fer èmfasi en la dificultat d’aquesta mena d’intervencions. Per la seva banda, Esther Soler, va exposar  com es gestiona la seguretat al Campus Hospitalari més gran de Catalunya: la Vall d’Hebron.

Seguidament es va fer una pausa cafè en què els assistents van poder intercanviar dubtes i inquietuds amb els diferents ponents.

El segon bloc va girar al voltant dels principals aspectes que cal tenir en compte per fer front a aquesta complexitat; així, abans d’entrar a l’apartat de sistemes i equips contra incendis, Elías López, CEO de PREFIRE va exposar les principals novetats del RIPCI i va insistir en l’oportunitat que ens dona la seva aplicació en favor de la seguretat contra incendis. L’obligació que les instal·lacions i el manteniment es duguin a terme per professionals amb coneixements i formacions específics, i l’obligació del registre i inspecció de les instal·lacions de protecció contra incendis són una oportunitat per donar robustesa i professionalitzar un sector que vetlla per la seguretat de les persones en primer terme.

Seguidament,  la jornada va anar desgranant les principals eines i sistemes que es tenen a l’abast per evitar o minimitzar els efectes d’un possible incendi. Així, Fernando Rodríguez, responsable comercial de PROTEC FIRE DETECTION SPAIN va centrar la seva intervenció en la transmissió d’alarma i comunicació; Pau Gavarró, director de PERADEJORDI, va parlar de l’evacuació en cas d’incendi; Pedro Cabezuelo, Technical and Development Manager de PERLITA Y VERMICULITA va posa de manifest la importància de la sectorització, Miquel García, enginyer de projectes de SODECA, va reflexionar sobre el control i evacuació de fums i Oscar Hernández responsable del Servei tècnic Tecnologia Catalunya i Aragó i Manuel Arias, coordinador PCI a Catalunya i Aragó de PROSEGUR van parlar de la importància d’un bon manteniment.

Xavier Ruiz, coordinador del Grup de Treball d’Espai Bombers i membre de junta del CLÚSIC, va moderar tota la jornada que va incloure diversos col·loquis molt participatius per part dels assistents. Per últim, va acomiadar i agrair l’assistència a tots els ponents, organitzadors i assistents i va informar que des del CLÚSIC estem preparant noves jornades divulgatives a favor de la prevenció contar incendis.

Properament publicarem les ponències presentades al llarg de la jornada a la nostra web.

Clúster de Seguretat Contra Incendis