El passat dijous, 1 d’octubre de 2020, vam organitzar la primera xerrada on line del CLÚSIC. EL Grup de Treball de Certificació i Assajos va liderar aquesta jornada centrada en el marcatge CE de Portes Tallafoc.

Més de cinquanta assistents de perfil tècnic es van connectar a les 12.00 per escoltar les intervencions de Sònia Rodríguez, responsable de Certificació d’APPLUS, Albert Julian,  tècnic del Laboratori  del foc d’APPLUS, i Albert Pérez director d’Operacions d’ALFATORRES DOORS ENGINEERING. La benvinguda va anar a càrrec d’Elías López, president del CLÚSIC i la moderació a càrrec de Joaquim Vilar, coordinador del Grup de Treball de Certificació i Assajos.

Entre tots van intentar desgranar les particularitats del marcatge CE a les portes tallafoc. Així, Sonia Rodríguez va contextualitzar l’abast i es va explicar el marcatge CE a nivell genèric, definint el marc normatiu, els objectius i la obligatorietat i responsabilitats dels diferents agents implicats: institucions i administració, entitats d’acreditació, organismes notificats, laboratoris i fabricants, entre altres.

Seguidament, va entrar al detall sobre el marcatge CE de portes tallafocs, definint el marc normatiu, el sistema d’avaluació de constància de les prestacions que és sistema 1 i el procediment i documentació emesa per cada agent implicat referent al marcatge CE de portes tallafocs.

Per la seva part, Albert Julian, va centrar la seva exposició en les validacions dels accessoris i altres dispositius. Va destacar que el laboratori, després de realitzar un estudi, pot elaborar informes de gama de portes, que es podrien veure reflectits en el certificat CE per a cobrir portes de la mateixa família.

També va insistir en què, per poder realitzar modificacions de ferramentes o altres elements de la portes, més enllà de les permeses en el camp d’aplicació directe de la norma, un laboratori haurà de realitzar un informe d’extensió (EXAP) per aquesta porta.

L’últim ponent, Albert Pérez, va posar alguns exemples de certificats en portes tallafocs.

Un cop finalitzades les intervencions es va obrir el torn de debat, moderat per Joaquim Vilar, que es va allargar durant 30 minuts amb preguntes i comentaris de gran valor i expertesa que arribaven fins i tot d’Amèrica. Representants de diversos laboratoris, fabricants, enginyeries i administració publica, entre d’altres, van aportar la seva visió i coneixements sobre aquesta qüestió tan important per a la seguretat de les persones i béns.

Des del CLÚSIC agraïm a tots els ponents i assistents la seva participació a la jornada que ens ha ajudat a entendre una mica més una tema complex. De ben segur que, donat l’èxit de la jornada, aviat podrem anunciar noves propostes de xerrades tècniques.