Ahir, 15 de novembre de 2022, vam presentar amb Bombers de Barcelona La Guia per al control de gruixos de pintures i morters a Espai Bombers. L’acte va reunir prop d’un centenar d’assistents entre els que hi van assistir de manera presencial o telemàtica.

L’acte va començar amb unes paraules de benvinguda per part del Sr. Víctor Molinet, cap de la Unitat Normativa i Prestacional de Bombers de Barcelona i de la Sra. Dolors Costa, coordinadora del Grup de Treball de Protecció Passiva del Clúster de Seguretat Contra Incendis.

Costa va fer un repàs de l’activitat i les accions realitzades pel Clúster de Seguretat Contra Incendis, sobretot pel que fa als grups de treball i la redacció de les guies tècniques que s’han realitzat fins ara: la Guia per a la validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis, la Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI). Aplicació, instal·lació i manteniment (ambdues en fase de revisió i actualització), la Guia de disseny prestacional per a sistemes de protecció contra incendis en naus industrials i logístiques, la Guia de manteniment protecció passiva (PPCI) i la Guia per al control de fums en cambres frigorífiques. Totes reconegudes per Bombers de la Generalitat i disponibles de manera gratuïta a l’apartat de publicacions i descàrregues de la web del Clúster (https://clusterincendis.com/publicacions-i-documents/).

Totes les Guies del CLÚSIC són gratuïtes, realitzades a través del consens de tots els agents i disponibles a l’apartat de publicacions i descàrregues d’aquesta web.

Va informar que la nova Guia del CLÚSIC ja estava també disponible a la web i va felicitar a Ferran Pérez i a tot l’equip que forma el subgrup de treball de control de gruixos per la feina feta.

Seguidament, el Sr. Carlos Chico, Unitat Normativa i Prestacional de l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l’SPEIS, va posar en valor el document que es va presentar, que ajuda a complir amb l’Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de l’Ajuntament de Barcelona (BOPB de 29 de febrer de 2008) i estableix els requeriments mínims per realitzar el control d’espessors i valorar la conformitat de l’aplicació. Va recalcar que, malgrat ser evident, aquestes entitats de control han d’estar habilitades per realitzar les funcions que la Guia descriu (a la guia hi ha l’enllaç per a la consulta de quines són aquestes entitats habilitades).

Chico va insistir en la necessària professionalitat i presa de consciència de tots els agents implicats a la construcció. Eines com aquesta ajuden a clarificar on comença i on acaba la responsabilitat de cada un dels agents que intervenen en el procés constructiu.

La Guia inclou exemples per a la presa de mostres i un model de certificat de control de gruixos de pintures o morters.

Finalment, el Sr. Ferran Pérez, coordinador del Subgrup de Treball de Control de gruixos del CLÚSIC, va presentar la Guia i la seva estructura. A grans trets, la guia vol establir una metodologia per determinar els gruixos de l’aplicació de les pintures sobre substrat fèrric, morters projectats per via seca o humida i les pintures ablatives i vernissos sobre substrats no fèrrics.

El control d’espessors que proposa la guia assenyala quin és l’equipament necessari, quin és el procediment (inspecció visual, mostreig, punts singulars i criteri d’acceptació) per cada uns d’aquestes aplicacions. Especialment significatiu és el procediment de les pintures ablatives i vernissos que s’ha de basar en un càlcul dels consums diari (donades les característiques del substrat no fèrric). En aquest sentit, l’ús de la fitxa C.2.2. de la Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva del CLÚSIC pot ser una bona solució.

La Guia inclou també exemples de com pot fer-se la presa de mostres i un model de certificat de control de gruixos de pintures o morters.

Després, es va obrir un intens debat amb tots els assistents.

Per acabar, Dolors Costa va agrair la presència a tots els assistents i Víctor Molinet va manifestar que properament, aquesta Guia i altres documents publicats pel CLÚSIC estaran disponibles a la seva web igual com ho han fet Bombers de la Generalitat.

Des del CLÚSIC celebrem aquesta notícia que ens encoratja a seguir treballant des del consens amb tots els agents implicats en la seguretat contra incendis del nostre país.