Dates: 6, 7, 13, 14 de Juny de 2019
Horari: 9 a 18 h (28h presencials)
Lloc: Espai Bombers – Parc de la Prevenció
C/ Lleida, 30. Barcelona

Formulari Inscripció: (aquí)
Programa complet: Flyer Curs_3Ed

Descripció:

Les eines de simulació computacional ofereixen la possibilitat d’implementar solucions alternatives al codi prescriptiu per a resoldre problemes de protecció contra incendis. Amb una bona capacitació en el seu ús i entenent‐ne les limitacions i fortaleses, podem recrear de forma fidedigne escenaris complexos i avaluar‐ne, quantitativament les solucions implementades.

Objectius:

L’objectiu del curs és introduir a l’alumne en l’ús del simulador FDS i de l’eina Pyrosim (que facilita l’elaboració dels models a simular amb FDS) amb la finalitat d’utilitzar‐los com a eina de treball en l’aplicació del disseny basat en prestacions.

El curs va dirigit a professionals amb formació i/o experiència prèvia en el camp de la seguretat contra incendis que vulguin iniciar‐se en l’ús del simulador FDS.

Continguts:

LA SIMULACIÓ D’INCENDIS EN LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
• Conceptes claus en la modelització
• Introducció a la turbulència
• Requeriments de hardware i instal∙lació de programari
• Modelització CFD
BASES DEL DISSENY BASAT EN PRESTACIONS (Performance‐Based Design, PBD)
• Introducció, bases i etapes del disseny basat en prestacions
• Guies de PBD existents actualment a nivell internacional
• Objectius del disseny basat en prestacions aplicat a Catalunya
• El cas del PBD a Catalunya i exemples d’aplicacions.
FIRE DYNAMICS SIMULATOR (FDS)
• Categories de comandes d’FDS
• Mallat i Geometria
• Crear focs, combustibles i estratègies de simulació
• Condicions de contorn
• Outputs principals i altres comandes
• Smokeview i anàlisi quantitativa dels resultats
• Tècniques de paral∙lelització i eficiència computacional
PYROSIM: INTRODUCCIÓ A L’EINA
• Generar models, Importar i crear geometries i generar mallats
• Condicions de contorn
• Simular casos: incendi, ventilació forçada, detecció, supressió, etc.
• Post‐procés: controladors, resultats, anàlisi i verificació
PYROSIM: APLICACIONS PRÀCTIQUES
• Projecte integral: Grosse Tonhalle

Matrícula:

General: 1.100€
Entitats col·laboradores: 900€
Socis CLÚSIC: 750€